Enote

ZDUS je razdeljen na enote, ki so delujejo v vsakem poklicnem gledališču v Sloveniji. Enote izvolijo svoje odbore, ki jih sestavljajo predsednik, tajnik in blagajnik za dobo 4 let. V ZDUS je enakopravno vključena tudi enota ZDUS, ki deluje v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu v Republiki Italiji. Samostojni dramski umetniki in upokojeni člani imajo svojo enoto ZDUS, ki deluje iz pisarne ZDUS. Enota ZDUS ni pravna oseba in mora delovati v skladu s statutom ZDUS. Njeno ustanovitev potrdi občni zbor ZDUS, kateremu tudi odgovarja za svoje delovanje.

Predsednik ZDUS je izr. prof. Branko Šturbej.
Podpredsednica ZDUS je mag. Alenka Pirjevec.
Tajništvo vodi Alen Jelen.
_

Predstavnik enote ZDUS: Alen Jelen

Predstavnik: Marko SIMČIČ

info@zdus.si…

se koordinira iz tajništva…