27. – 31. avgust 2019, mali festival psihodrame Krušče

27.– 31. avgust 2019 / August 27th– 31st2019

mali festival psihodrame Krušče little festival of psychodrama

 

Dragi prijatelji,

kot mnogi že veste, na Kruščah tudi letos pripravljamo petdnevno poletno psihodramsko srečanje, nekakšen mali festival psihodrame na temo ustvarjalnosti. Posvečali se bomo predvsem razmerju (med)osebnih in umetniških procesov.

Mali festival psihodrame na Kruščah je namenjen vsem, ki želijo skozi psihodramo raziskovati svojo ustvarjalnost – vsakodnevno, osebno ali medosebno, karierno, umetniško ali psihoterapevtsko. Za to niso potrebne predhodne izkušnje v psihodrami.

K sodelovanju smo kot goste povabili tako umetnike kot psihologe in psihiatre, ki se ukvarjajo s psihodramo.

Mala tema letošnjega malega festivala je Improvizacija (v življenju, umetnosti in psihodrami).

 

Dear friends,

As many of you already know, we’re preparing a five-days summer encounter this year in Krušče, a little festival of psychodrama focused on creativity. We’ll explore the relation between (inter)personal and artistic processes.

Krušče little festival of psychodrama welcomes all who wish to explore their creativity – everyday, personal or interpersonal, career, artistic or psychotherapeutic one. Previous experiences in psychodrama are not needed.

We invited as guests artists, psychologists and psychiatrists who are also psychodramatists.

This year’s little topic is Improvisation (in life, art and psychodrama).

 

V okviru srečanja na Kruščah bo tudi tokrat vsak dan dopoldan vodila delavnico Sue Daniel, mednarodno izredno uveljavljena psihodramska psihoterapevtka in ena pionirk psihodrame v Avstraliji z dolgoletnimi izkušnjami v psihodramskem izobraževanju in superviziji, ki redno predava po vsem svetu in ki je s svojim pristopom k psihodrami že navdušila tudi udeležence v Sloveniji. https://psychodrama-institute-melbourne.com/

Sue Daniel will lead a morning workshop every day. Sue is an internationally acclaimed psychodrama psychotherapist, trainer and supervisor, one of the pioneers of Australian psychodrama, directing workshops around the whole world, who is returning to Krušče for the sixth time to direct a five-days workshop for beginners and experienced psychodramatists and psychotherapists. https://psychodrama-institute-melbourne.com/

Ob njej bodo s popoldanskimi delavnicami gostje različnih generacij:

Beside her we’ll have guests with afternoon workshops:

Psihiater in psihodramski psihoterapevt dr. Dušan Potkonjak, pionir psihodrame na področju nekdanje Jugoslavije, trener Britanskega društva za psihodramo ter Psihodramskega društva SPA – Moreno, z bogatimi več kot štiridesetletnimi psihiatrijskimi in psihodramskimi izkušnjami ter z edukacijo tudi v skupinski analizi, gledališču playback itd., ki je pred leti že vodil delavnico na Kruščah. http://spamoreno.tripod.com/id17.html

Psychiatrist and psychodrama psychotherapist dr. Dušan Potkonjak, a pioneer of Yugoslavian psychodrama, trainer of the British Psychodrama Association and Psychodrama Association SPA – Moreno, with more then 40 years of experience in psychiatry and psychodrama, educated also in group analysis, playback etc., who already directed a workshop in Krušče some years ago. http://spamoreno.tripod.com/id17.html

Režiser Boris Liješević, profesor na Akademiji umetnosti v Novem Sadu, mednarodno uveljavljen in nagrajevan umetnik, ki je režiral v vseh državah nekdanje Jugoslavije, pogosto se ukvarja z dokumentarnim gledališčem, pred slabim desetletjem pa se je začel ukvarjati tudi s psihodramo. https://www.facebook.com/blijesevic

Theatre director Boris Liješević, professor at the Academy of art in Novi Sad, internationally acclaimed and awarded artist, who directed in all the countries of ex-Yugoslavia, often doing documentary theatre, he started doing psychodrama a decade ago. https://www.facebook.com/blijesevic

Lidija Andonov, igralka, glasbenica in dramaterapevtka, ki je študirala na Akademiji umetnosti v Novem Sadu ter na berlinskem Inštitutu za gledališko terapijo (Institut für Theatertherapie). http://www.sixthjunemusic.com/bioLidi.html https://www.beforeafter.rs/grad/lidija-andonov/

Lidija Andonov, actress, musician and dramatherapist, who studied at the Academy of Art in Novi Sad and at Berlin Department of Theatre Therapy (Institut für Theatertherapie). http://www.sixthjunemusic.com/bioLidi.html https://www.beforeafter.rs/grad/lidija-andonov/

Režiser in psihodramatik Tomi Janežič, profesor gledališke režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani ter mednarodno uveljavljen strokovnjak na področju igre, ki se že več let ukvarja z aplikacijo psihodramskih tehnik v ustvarjalnih in umetniško-pedagoških procesih. http://sigledal.org/geslo/Tomi_Jane%C5%BEi%C4%8D

Director and psychodrama psychotherapist Tomi Janežič, professor of theatre directing at Academy of Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana and an internationally recognized expert in the field of acting, who has for many years explored application of psychodrama techniques in artistic and art-pedagogical processes. http://sigledal.org/geslo/Tomi_Jane%C5%BEi%C4%8D

V popoldanskih in večernih terminih se bodo zvrstili: gledališče spontanosti, gledališče playback, film, koncert avtorske improvizacije, pogovori z gosti itd.

In late afternoons and evenings there will be theatre of spontaneity, playback theatre, talks with guests etc.

Program*:

*večerni program se utegne še spremeniti/dopolniti

*evening program might be changed/updated

 

 

TOREK / TUESDAY 27.8.2018

10:00 – 13:00 DELAVNICA / WORKSHOP SUE DANIEL (Petdnevna delavnica psihodrame posvečena Ustvarjalnosti. Five-days psychodrama workshop dedicated to Creativity.)

13:00 – 15:00 PAVZA ZA KOSILO / LUNCH BREAK

15:00 – 18:00 DELAVNICA / WORKSHOP DUŠAN POTKONJAK (Popoldanska psihodramska delavnica 1. del / Afternoon psychodrama workshop 1. part)

18:00 – 19:00 PAVZA ZA VEČERJO / DINNER BREAK

19:00 – 20:00 SUE DANIEL: GLEDALIŠČE SPONTANOSTI / THEATRE OF SPONTANEITY 

Jacob Levy Moreno, oče psihodrame, je na Dunaju leta 1923 organiziral Gledališče Spontanosti, da bi skozi igro raziskovali povezave, točke interesa, socialne teme in aktualne dogodke v skupnosti in širši družbi. Priložnost za izkušnjo novih perspektiv, raziskavo novih vlog in deljenja osebnih zgodb in popotovanj.

Jacob Levy Moreno, the founder of the psychodrama method, created the first Theatre of Spontaneity in Vienna in 1923 to explore through enactment, connection, moments of interest, social themes and current events occurring in the community and the greater society. Experience new perspectives, explore new roles, share your stories and journeys.

20:00 – 20:30 PAVZA / BREAK

20:30 – 21:30 SUE DANIEL: GLEDALIŠČE SPONTANOSTI / THEATRE OF SPONTANEITY

 

SREDA / WEDNESDAY 28.8.2018

10:00 – 13:00 DELAVNICA / WORKSHOP SUE DANIEL (Petdnevna delavnica psihodrame posvečena Ustvarjalnosti. Five-days psychodrama workshop dedicated to Creativity.)

13:00 – 15:00 PAVZA ZA KOSILO / LUNCH BREAK

15:00 – 18:00 DELAVNICA / WORKSHOP TOMI JANEŽIČ (Popoldanska psihodramska delavnica / Afternoon psychodrama workshop)

18:00 – 19:00 PAVZA ZA VEČERJO / DINNER BREAK

19:00 – 20:00 DUŠAN POTKONJAK: UVOD V GLEDALIŠČE PLAYBACK 1. del / INTRODUCTION TO PLAYBACK THEATRE 1. part

Gledališče Playback je oblika improvizacijskega gledališča, v katerem so odigrane osebne zgodbe gledalcev. Predstavljene bodo osnovne oblike/tehnike tega gledališča, ki ni zgolj gledališče.

Playback Theatre is a form of improvisational theatre in which audience’s personal stories are enacted. Basic forms/techniques of this theatre – which is not just theatre – will be introduced.

20:00 – 20:30 PAVZA / BREAK

20:30 – 21:30 DUŠAN POTKONJAK: UVOD V GLEDALIŠČE PLAYBACK 1. del / INTRODUCTION TO PLAYBACK THEATRE 1. part

 

ČETRTEK / THURSDAY 29.8.2018

10:00 – 13:00 DELAVNICA / WORKSHOP SUE DANIEL (Petdnevna delavnica psihodrame posvečena Ustvarjalnosti. Five-days psychodrama workshop dedicated to Creativity.)

13:00 – 15:00 PAVZA ZA KOSILO / LUNCH BREAK

15:00 – 17:30 DELAVNICA / WORKSHOP BORIS LIJEŠEVIĆ (Popoldanska delavnica / Afternoon workshop)

17:30 – 18:30 PAVZA ZA VEČERJO / DINNER BREAK

18:30 – 19:30 TOMAŽ GROM KONCERT AVTORSKE IMPROVIZACIJE / IMPROVISED MUSIC CONCERT

https://www.sploh.si/si/o-zavodu-sploh/umetniki/tomaz-grom

http://www.centralala.si/baza-glasbenikov-tomaz-grom/

19:30 – 20:00 PAVZA / BREAK

20:00 – 21:00 POGOVOR Z GOSTI / DISCUSSION WITH GUESTS

 

PETEK / FRIDAY 30.8.2018

10:00 – 13:00 DELAVNICA / WORKSHOP SUE DANIEL (Petdnevna delavnica psihodrame posvečena Ustvarjalnosti. Five-days psychodrama workshop dedicated to Creativity.)

13:00 – 15:00 PAVZA ZA KOSILO / LUNCH BREAK

15:00 – 17:30 DELAVNICA / WORKSHOP LIDIJA ANDONOV (Popoldanska delavnica / Afternoon workshop)

Dramaterapija je oblika terapije z umetnostjo, ki koristi transformativne moči gledališča za osebnostno rast, razvoj in zdravljenje. Povezuje gledališče in psiho z integracijo giba, glasu, igre in ritualov v okviru mita, sanj, pravljic ali biografskega materiala. Pristop ustvarja varen in ustvarjalen prostor za delo na posameznikovih osebnih temah ter raziskavo različnih vlog skozi ustvarjalno komunikacijo.

Dramatherapy is a form of creative arts therapy which uses the transformative power of theatre for the purpose of personal growth, development and healing. It makes a connection between theatre and psyche, integrating movement, voice, play, and rituals within a frame made from myths, dreams, fairytales or biographical material. This approach creates a safe and creative space for individuals to work on their personal topics and explore different roles while communicating through a creative language.

17:30 – 18:30 PAVZA ZA VEČERJO / DINNER BREAK

18:30 – 19:30 DUŠAN POTKONJAK: UVOD V GLEDALIŠČE PLAYBACK 2. del / INTRODUCTION TO PLAYBACK THEATRE 2. part

19:30 – 20:00 PAVZA / BREAK

20:00 – 21:00 DUŠAN POTKONJAK: UVOD V GLEDALIŠČE PLAYBACK 2. del / INTRODUCTION TO PLAYBACK THEATRE 2. part

 

SOBOTA / SATURDAY 31.8.2018

10:00 – 13:00 DELAVNICA / WORKSHOP SUE DANIEL (Petdnevna delavnica psihodrame posvečena Ustvarjalnosti. Five-days psychodrama workshop dedicated to Creativity.)

13:00 – 15:00 PAVZA ZA KOSILO / LUNCH BREAK

15:00 – 18:00 DELAVNICA / WORKSHOP DUŠAN POTKONJAK (Popoldanska psihodramska delavnica 2. del / Afternoon psychodrama workshop 2. part)

18:00 – 19:00 PAVZA ZA VEČERJO / DINNER BREAK

19:00 – 20:00 ZAKLJUČNA PREDSTAVA  / CLOSURE PERFORMANCE

20:00 – 20:30 PAVZA / BREAK

20:30 – 21:30 ZAKLJUČNA SEANSA / CLOSURE SESSION

Prispevek / Contribution:

Študentje, psihodramski edukanti, člani psihodramske skupine, samostojni umetniki, upokojenci in prijatelji Krušč: 320 eur (5 dni), 290 eur (4 dni), 240 eur (3 dnevi), 180 eur (2 dneva), 100 eur (1 dan)

Students, psychodrama trainees, member of the psychodrama group, artists freelancers, retirees, friends of Krušče: 320 eur (5 days), 290 eur (4 days), 240 eur (3 days), 180 eur (2 days), 100 eur (one day)

Ostali: 390 eur (5 dni), 340 eur (4 dni), 280 eur (3 dnevi), 210 eur (2 dneva), 120 eur (1 dan)

Others: 390 eur (5 days), 340 eur (4 days), 280 eur (3 days), 210 eur (2 days), 120 eur (1 day)

Na Kruščah je mogoče prespati v hiši za umetniške rezidence. Preverite zasedenost.

It will be possible to sleep in Krušče at the artistic residence house for a limited number of people. Feel free to ask for more info.

V okviru festival bo mogoče tudi šotoriti. Preverite zasedenost.

It will be also possible to use tents for a limited number of people in the frame of the festival. Feel free to ask for more info.

Informacije in prijave / Info and registration: tomi.janezic@guest.arnes.si

 

STUDIO ZA RAZISKAVO UMETNOSTI IGRE

STUDIO FOR RESEARCH ON THE ART OF ACTING

Bezenškova ulica 18

1000 Ljubljana

SLOVENIJA / EU

Davčna številka / TAX number:16880200 

Matična številka / ID number: 193251

 Bančni račun / Bank account: SI56 0204 4025 4134 323

Naslov banke / Bank address: NOVA LJUBLJANSKA BANKA, Dunajska 20, 1520 LJUBLJANA, SLOVENIJA

SWIFT: LJBASI2X

 

 

 

PSIHODRAMA

Psihodrama je po vsem svetu znana in v stroki uveljavljena akcijska skupinska psihoterapevtska metoda, ki jo je razvil Jacob Levy Moreno.

Osnovna lastnost psihodrame je odrsko odigravanje notranjega sveta in življenjskih situacij posameznika.

Član skupine, ki to želi, lahko razišče lastno doživljanje sedanjosti in preteklosti ter vizijo prihodnosti, situacije, ki so se zgodile (ali bi se lahko, pa se niso), izgovorjene in neizgovorjene misli in čustva, želje, fantazije, sanje. Lahko se sreča z ljudmi iz preteklosti, razreši in dokonča odnose, ki jih ni zmogel ali smel dokončati, odkriva lastne omejitve in potenciale, se srečuje s svojimi čustvi in se uči, kako svobodno izražati sebe.

V psihodrami nedostopni viri duševnosti in medosebnih odnosov postanejo dostopnejši zavedanju ter možnosti spremembe. Skozi psihodramo se osvetlijo nejasni vzorci vedenja, razjasnjuje se narava odnosov, razkrivajo se resnične potrebe, kar vodi do boljšega razumevanja sebe in drugih.

Psihodrama udeležencem nudi podporo in varno okolje, v katerem trenirajo nove, učinkovitejše vloge in vedenje, pospešuje osebnostno rast, integracijo kognitivnega, emocionalnega in vedenjskega nivoja osebnosti, povečuje zavest, empatijo in socialne interakcije ter skupinsko kohezijo in produktivnost, primerna je za vzpostavljanje boljših komunikacijskih sposobnosti, zmanjšanje stresa, delo s travmami in drugimi duševnimi težavami.

Psihodrama vzpodbuja ustvarjalno mišljenje, da bi posameznik prevzel iniciativo in našel ustrezen in dovolj dober odgovor na novo, nepoznano situacijo kot tudi nov, boljši odgovor na situacijo, ki se ponavlja.

Moreno je bil v svojem delovanju povezan tako s področjem psihologije (študiral je medicino in teologijo na Dunaju in bil Freudov sodobnik, navdahnjen z idejami Martina Bubra, filozofa dialoga) kot s področjem gledališča (ustanovil je gledališče spontanosti – Stegreif theater).

Na njegovi nagrobni plošči piše: »J.L. Moreno, človek, ki je v psihiatrijo prinesel smeh.«

V psihodrami je dobrodošel vsak odrasel posameznik ne glede na leta ali poklic, ki se skozi igro želi srečevati s sabo in drugimi. Za psihodramo niso potrebne posebne igralske sposobnosti.

Studio za raziskavo umetnosti igre je zavod za kulturno dejavnost, ki se ukvarja z umetniško, pedagoško, raziskovalno in rezidenčno dejavnostjo na področju igre. Studio je od leta 1996 realiziral vrsto mednarodnih projektov (gledališke koprodukcije, raziskovalni in izobraževalni programi, umetniške izmenjave in rezidence) ter v Sloveniji gostil vrhunske igralske pedagoge, strokovnjake s področja psihodrame ter umetnike z vsega sveta.

Studio izvaja veliko svojih dejavnosti v okviru delovnega centra na Kruščah, zaselku v bližini Cerknice. Zaradi tega je bilo leta 2018 na Kruščah ustanovljeno tudi Društvo Studio za raziskavo umetnosti igre.

Krušče so v desetih letih od začetka obnove gostile mednarodno uveljavljene umetnike in strokovnjake iz več kot dvajsetih držav s področja uprizoritvenih umetnosti, filma, glasbe, likovne umetnosti in književnosti, posebno mesto pa zavzema tudi raziskovalno-izobraževalna dejavnost na področju psihodrame.

Krušče sledijo svojstvenemu načinu organizacije, finansiranja, distribucije ter izmenjave ustvarjalnosti in umetnosti v sodobnem času, zaradi česar postajajo pomemben in prepoznan prostor umetniške raziskave in refleksije tako v Sloveniji kot v širšem mednarodnem prostoru.

 

 

PSYCHODRAMA

Psychodrama is a worldwide well-known and established action group psychotherapeutic method, developed by Jacob Levy Moreno.

The basic characteristic of psychodrama is the stage enactment of the inner world and life situations of the participants.

Members of the group can explore their experience of the present, the past and the vision of the future, situations that occurred (or could had, but did not), spoken and unspoken thoughts and feelings, desires, fantasies, dreams. They can confront/encounter people from the past, resolve and complete relations, discover their own limitations and potentials, meet with their emotions and learn how to express themselves freely.

In psychodrama inaccessible sources of psyche and interpersonal relationships become more accessible to consciousness and the possibility of change. Through psychodrama the patterns of behavior become enlightened, the nature of relationship clarifies, real needs are being revealed, which leads to a better understanding of ourselves and others.

Psychodrama provides participants with support and a safe environment in which they can train new, more effective roles and behavior that fosters personal growth, integration of cognitive, emotional and behavioral personality level, it increases awareness and consciousness, empathy, social interaction and group cohesion and productivity. It is suitable for establishing better communication skills, stress reduction, work with trauma and other mental health problems.

Psychodrama encourages creative thinking to enable an individual to take the initiative and find a suitable and good-enough response to a new, unfamiliar situation, as well as a new and better response to a situation that is repeating.

Moreno worked in the field of psychology (he studied medicine and theology in Vienna and was a contemporary of Freud, inspired by the ideas of Martin Buber, philosopher of dialogue) as well as in the field of theatre (he founded the theatre of spontaneity – Stegreif theater).

The epitaph on his gravestone reads: “J. L. Moreno, the man who brought laughter to psychiatry.”

In psychodrama any adult person who wants to encounter herself/himself and others through play, is welcome, regardless of age or profession. No special acting skills are required for it.

 Studio for Research on the Art of Acting works as an institute for cultural activities – since 2018 also an association based in Krušče -devoted to artistic, educational, research, and residency activities in the field of acting. Since 1996 Studio has realized numerous international projects (theatre co-productions, research and educational programs, artistic exchanges and residencies) and hosted a number of distinguished acting teachers, experts in psychodrama and artists from all over the world. Studio has most of its activities at the work-center in Krušče, a small village near Cerknica. In the course of last ten years since the beginning of the estate renovation, Krušče hosted internationally acclaimed artists and experts from more than twenty countries in the field of performing arts, film, music, fine arts, and literature, beside that importance is given also to the research and educational activities in psychodrama. Following its own particular way of dealing with the question of how to organize, finance, distribute and exchange creativity and art in the current modernity, Krušče is becoming recognized and valued as an important space for artistic investigation and reflection in Slovenia as well as in the wider international space.

photo: source