Poziv za pooblastilo AIPI za pravice AV! Do 12.5. 2017

Spoštovani,

AIPA je že pred časom na Urad za intelektualno lastnino RS oddala vlogo za pridobitev dovoljenja za kolektivno upravljanje dodatnega nabora pravic:

– za soavtorje AV del za sekundarno radiodifuzno oddajanje (npr. predvajanje v lokalih) in dajanje na voljo javnosti (npr. časovni zamik);

– za izvajalce in filmske producente AV del za dajanje na voljo javnosti videogramov (npr. časovni zamik);

– za avtorje prispevkov k AV delu za sekundarno radiodifuzno oddajanje (npr. predvajanje v lokalih), za dajanje na voljo javnosti (npr. časovni zamik), za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe (snemanje na prazne nosilce) ter za radiodifuzno retransmisijo AV del v primeru kabelske retransmisije (predvajanje znotraj programskih shem kabelskih operaterjev);

AIPA mora v skladu s pozivom Urada za intelektualno lastnino RS do 15. maja 2017 dopolniti vlogo za pridobitev tega dovoljenja – med drugim mora priložiti tudi seznam imetnikov pravic, ki so pooblastili AIPA za upravljanje vsake zgoraj navedene pravice, pod pogojem, da bo AIPA dobila zaprošeno dovoljenje.

Če želite, da AIPA za vas uveljavlja večji nabor materialnih pravic, in če tega še niste storili, vas prosimo, da v Dogovor AIPA-imetniki pravic_nova dovoljenja vpišete potrebne podatke, pri čemer ne pozabite označiti kategorijo (oz. kategorije), kateri(m) kot imetnik pravice pripadate, ter vrsto pravice (priporočamo vse pravice).

Skenirani obrazec nam pošljite po e-pošti na naslov info@aipa.si do tega petka 12. 5. 2017. Originalni izpolnjeni obrazec nam lahko pošljete po navadni pošti ali osebno predate na petkovi skupni skupščini Zavoda AIPA ali v času uradnih ur na sedežu Zavoda AIPA.

Za vse dodatne informacije nas pokličite ali pošljite vprašanja po e-pošti.

AIPA

 

photo source