Poročilo s sestanka SSDC LP 9. 10. 2018

POROČILO O SESTANKU SSDC LP 9

 

POROČILO O SESTANKU SSDC LP – Sektorski odbor za socialni dialog, uprizoritvena dejavnost

  1. OKTOBRA 2018, Bruselj

 

K 1. Otvoritev sestankaDnevni red je bil sprejet, zapisnik sestanka z 11. junija 2018 potrjen.

K 2. Novice iz zaposlovanja in socialnih zadev Predstavljena nam je bilo nadaljevanje dela pri predlogu Direktive o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih Priporočilo o dostopu do socialnih pravic za samozaposlene in delavce z nestandardnimi delovnimi pogodbami, o mobilnosti trga dela do 2023.

K 3. Vpogled v nove usmeritve in prednosti h krepitvi Evropskega socialnega sklada Predstavili so nam fond 100 bilijonov evrov, namenjenih uresničevanju socialnih pravic, za zaposlovanje mladih, za socialno vključevanje, za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

K 4. Mobilnost Socialni partnerji si prizadevajo zmanjšati in odpravljati dvojne in komplicirane postopke obdavčitev, zato je Komisiji predlagala pilotni projekt na to tematiko – Čezmejno obdavčevanje: pridobitev informacij, zmanjševanje stroškov in poenostavitev  postopkov. Ta je financiranje projekta zavrnila z utemeljitvijo, da je davčna politika v neodvisni pristojnosti držav članic. Socialni partnerji se strinjajo, da to ni zadosten argument za zavrnitev, zato bodo pri nameri vztrajali.

Socialni partnerji si prizadevajo olajšati predpise Vizumskega zakonika v EU za namene umetniške in kulturne dejavnosti, posebej v odnosih z udeleženci iz tretjih držav. A zaradi zaostrenih migrantskih razmerah komisija odlaga prilagoditev v leto 2022.

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150981/joint-postion-visa-code.pdf

 

Socialni partnerji smo se seznanili s študijo Direktorata za notranje zadeve O mobilnosti umetnikov in kulturniških strokovnjakov: Evropski politični okvir http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617500/IPOL_STU(2018)617500_EN.pdf

K 5. Usposabljanje in spretnosti  Daphne Tepper je predstavila nove rezultate projekta Evropske platforme o izobraževanju in usposabljanju v AV in uprizoritvenem sektorju (delavnice v Saddler’s Wellsu Theatre, London  27-28 junij 2017, BRONKS Teater za mlado občinstvo, Bruselj, 30.11.-1.12.2017, Univesität der Künste, Berlin, 22.-23.3, 2018, Centre Nacional de Danse, Pariz, 4.-5. Junij 2018 in napoved zaključne v Göteborgu 6.12.2018.

K 6. Delovni program odbora 2018-2019 Program naslednjih korakov je bil sprejet in potrjen. (Dokument je dosegljiv v arhivu MS in fia@zdus.si)

Sprejeli in potrdili predloženi skupni projekt o socialnem dialogu v uprizoritvenih dejavnosti v državah srednje in vzhodne Evrope.

Predstavitev nacionalne iniciative o spolnem nadlegovanju:  Kodeks ravnanja Irskega gledališkega instituta je preložen na naslednjo sejo, švedski predstavnici pa sta predstavili rezultate neodvisne komisije. ŠvedskiScenkost – delodajalci in Teaterförbundet– sindikat  sta skupaj osnovali nevladno neodvisno komisijo, ki je v zadnjih letih pridobila preko 700 prijav o spolnem nadlegovanju. Pojave je preučila in predlagala rešitve. Predstavitev je bila zanimiva še posebej, ker je tako visoka raven prijav na Švedskem pomemben podatek tudi za druga okolja. (Predstavitev je potekala v angleščini in power point obliki, predlagam, da jo pridobimo.)

K 7. EU iniciativa: pregled Uredbe o okoljsko primerni zasnovi proizvodov Osnutek revizije Uredbe o okoljski primerni zasnovi proizvodov (Regulation (EU) 1194/2012) postavlja odrsko, filmsko in TV osvetljavo v nemogoč položaj, če ne bo v uredbi zasnovan izjemen status za ta področja. Do spremenjene regulative je še zelo malo časa, zato je potrebno spodbuditi nacionalne eksperte, vlade in pristojna ministrstva, da vplivajo na člane EP, Komisijo in Generalni direktorat za energijo ( zaslediti je že skupno stališče prizadetih – https://www.plasa.org/wp-content/uploads/2018/10/Stage-and-Studio-Lighting-amendments-Ecodesign-Proposal-Joint-Statement_18102018.pdf– med njimi pa ni slovenskih predstavnikov opomba podpisnika )

K 8. Brexit in vplivi na uprizoritveno dejavnost Najprej je vplive na odhod VB iz EU predstavil predstavnik britanskih glasbenikov, za njim pa še predstavnik britanske Equity. Oboji so v skrbeh, ker ogromno socialne in druge zakonodaje v Veliki Britaniji določa EU zakonodaja, zdaj pa jih kratek rok za dogovor prizadeva.  Predstavitev vplivov in sprejeto skupno stališče sta  na voljo v fia@zdus.si in arhivu SM)

K 9. Javno financiranje V tej točki sem predstavil napovedi določenih premikov v Sloveniji v luči podpisane koalicijske pogodbe in izpostavil namero o dvigu deleža BDP za kulturo na 0.5% v prihodnjem mandatnem obdobju.

K 10. Priprava na 20 obletnico SSDC LP Z veseljem smo ugotovili, da se bliža pomembna obletnica odbora. Od takratnih udeležencev je med nami Denys Fouqueray iz Francije, se pa poslavljajo britanski predstavniki.  Slovenski predstavniki sodelujemo 14 let, a le delojemalci. Slovenski delodajalci še oklevajo, a so nekateri s Pearle navezali obetavne stike.

K 11. Razno Romunski predstavnik Leonard Paduret nas je obvestil o stavki v Filharmoničnem orkestru v Temišvaru, kjer sta socialna partnerja v skrajno napetem odnosu, pravice zaposlenih pa kršene in zaposleni poniževani.

Poroča Marko Simčič (za ZDUS)

 

photo: source