Podpora peticije za slovenski jezik

Združenje dramskih umetnikov Slovenije javno izjavlja, da v celoti podpira izjavo z naslovom Kako je mogoče?, ki so jo dne 28. maja 2019 podpisali redni, izredni in dopisni članice in člani V. razreda za umetnost ter II. razreda za filološke in literarne vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter  izjave Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU. Obračamo se na Vlado RS, da odgovorno deluje v skladu s slovenskimi ustavnimi in zakonskimi določbami (58. člen Ustave RS in 8. člen Zakona o visokem šolstvu).

Združenju dramskih umetnikov Slovenije je skrb za slovenščino prva in sveta naloga.

V imenu ZDUS

Saša Pavček

 

foto: vir