Zahtevek za objavo popravka odziva ministrstva za kulturo RS

Zahtevek za objavo popravka odziva ministrstva za kulturo RS z dne 23. 7. 2020, k umiku ali spremembi besedila objavljenega na spletni strani ministrstva za kulturo in družbenem omrežju dne 13. 7. 2020

Danes objavljeni zapis, https://www.gov.si/novice/2020-07-23-odziv-ob-pozivu-k-umiku-ali-spremembi-besedila-ob-ogledu-predstave-psiho-v-okviru-kampanje-mi-smo-odprti-za-kulturo/, tako kot prejšnji, na katerega se je Združenje dramskih umetnikov Slovenije odzvalo 16. 7. 2020 s Pozivom, da se navedeni objavi ustrezno spremenita ali umakneta, s svojim hotenjem in ravnanjem sprevrača norme in ravnanja, opredeljena z načeli državne uprave in poklicne etike državnih funkcionarjev, ter jo niža na raven etikete.

Ker objavljeno besedilo v svojem bistvu zanika osnovno vodilo pozivov stanovskih društev k medsebojni spoštljivosti in strpnosti, ter promovira in spodbuja negativna čustva in nestrpnost, Združenje dramskih umetnikov Slovenije ponovno izraža uradno zahtevo, da se dne 23. 7. 2020 objavljeno besedilo ustrezno spremeni ali umakne.

Utemeljitev državne sekretarke (l. 1968), da je desetletja delovala kot gledališka kritičarka ter za svoje delo prejela Stritarjevo nagrado za mlado kritičarko in, da pozive treh stanovskih društev, ki strokovno utemeljeno nasprotuje javnemu komentiranju dogodkov na način, ki ni v skladu z osnovno funkcijo državnega uradnika, razume ter javno interpretira kot odvzem državljanskih pravic, je na človeški ravni mogoče razumeti kot čustveno prizadetost, a se, izrečeno s položaja oblasti, izraža kot nevarna demagogija, neprimerna dodeljeni moči državne uslužbenke. 

V skladu s svojimi načeli, Združenje dramskih umetnikov Slovenije, zdrsa državne sekretarke ne more razumeti kot neprijetno ponesrečenost, temveč kot načrtno delovanje, podrejeno vplivu značajskih lastnosti in zmožnosti, ter kot jasen ton želene smeri vodenja politike na področju državne kulture. 

Ker navedeno izraža imanentnost usmerjenosti delovanja državne sekretarke, ki ni v javno dobro in tvori delovanje mehanizmov, ki na mestu demokratičnosti vzpostavljajo ne-demokratičnost, Združenje dramskih umetnikov Slovenije državni sekretarki dr. Ignaciji Fridl Jarc izreka nezaupnico. 

V Ljubljani, 23. 07. 2020

ddr. Boris Mihalj, predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije 

foto: vir