‘Za tvojim upornim čelom bivajo sveže misli’ Laila Stien