Poročilo s fronte

Enota Dramske pisateljice in pisatelji bo v okviru simpozija Premene v sodobni dramatiki, ki ga organizirata SLOGI in revija Amfiteater, predstavila prispevek z naslovom Poročilo s fronte, in sicer 8.10.  ob 11:45 v SLOGIju, dostopno bo tudi preko spleta (streaming).

Link na simpozij: https://www.slogi.si/dogodki/amfiteatrov-simpozij-2021-premene-v-sodobni-dramatiki-po-letu-2000/

Predstavnice Enote Dramskih pisateljic in pisateljev ZDUS (ki jo zastopajo Simona Hamer, Jera Ivanc, Kim Komljanec in Simona Semenič) v informansu, formatu, ki združuje umetniško in dokumentarno, izkustveno in informativno, predstavljajo ključna vprašanja dihotomije dramsko besedilo: uprizoritev, ter imanentnega konflikta dramatik : režiser (moški spol ni uporabljen kot generična oblika, ampak kot odslikava falusoidne gledališke zgodovine). 

Prispevek je formalno oblikovan kot dramsko besedilo, vsebinsko pa se dotika statističnih podatkov o številu krstnih uprizoritev in knjižnih izdaj sodobne slovenske dramatike in podaja poglobljeni vpogled v osebne izkušnje številnih sodobnih slovenskih dramskih pisateljic in pisateljev.

Avtorice informansa s svojim dramatičnim kolažem problematiziramo odnos (strokovne) javnosti in gledališč (ter posameznikov, ki jih prestavljajo) do sodobne slovenske dramatike. Opozarjamo na manko profesionalnega diskurza, profesionalnega odnosa do našega dela, na deficit obravnave dramatike kot samostojne literarne zvrsti in njene prisotnosti v literarnem kanonu, na pejorativen predznak znotraj gledaliških in bralskih krogov, na primanjkljaj razvojnih strategij znotraj repertoarnih in kulturnih politik, ipd. 

In – ker res verjamemo v srečne konce – izpostavimo tudi primere dobrih slovenskih in mednarodnih praks.