ANAGRAM SVOBODE: KULTURA! Javni razmislek o prihodnosti slovenske kulture.

Društvo slovenskih pisateljev prireja
javni razmislek o prihodnosti slovenske kulture.

Sodelujejo dosedanje ministrice in ministri za kulturo:

Borut Šuklje, Sergij Pelhan, dr. Janez Dular, Jožef Školč, mag. Andreja Rihter, prof. dr. Vasko Simoniti, Majda Širca Ravnikar, akad. dr. Boštjan Žekš, prof. dr. Žiga Turk, dr. Uroš Grilc, mag. Julijana Bizjak Mlakar in sedanji minister Tone Peršak.

Uvodni nagovor: Ivo Svetina, predsednik Društva slovenskih pisateljev. Pogovor povezuje Irena Urbič.
Ponedeljek, 5. junija 2017, ob 18. uri v Narodni galeriji

(Vhodna avla, Prešernova 24).

VLJUDNO VABLJENI

KULTURA: ANAGRAM SVOBODE!

slika: source