Enote

ZDUS je razdeljen na enote, ki so-delujejo v vsakem poklicnem gledališču v Sloveniji. Enote izvolijo svoje odbore, ki jih sestavljajo predsednik, tajnik in blagajnik za dobo 4 let. V ZDUS je enakopravno vključena tudi enota ZDUS, ki deluje v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu v Republiki Italiji. Samostojni dramski umetniki in upokojeni člani imajo svojo enoto ZDUS, ki deluje iz pisarne ZDUS. Podobno deluje tudi enota dramskih pisateljic in pisateljev. Enota ZDUS ni pravna oseba in mora delovati v skladu s statutom ZDUS. Njeno ustanovitev potrdi občni zbor ZDUS, kateremu tudi odgovarja za svoje delovanje.

Predsednik ZDUS je ddr. Boris Mihalj
Podpredsednice ZDUS je: mag. Neda R. Bric

Tajništvo vodi Alen Jelen.
_

Predstavnica: mag. Kim KOMLJANEC

Kontakt: dramatika@zdus.si

Članice ožje delovne skupine:
mag. Kim Komljanec, Simona Hamer, Jera Ivanc, Simona Semenič, mag. Barbara …

Predstavnica enote ZDUS: Špela Kravogel

Predstavnik: Uroš POTOČNIK

Kontakt: info@zdus.si…

Predstavnica enote ZDUS: Maja Sever

Predstavnica: Iva BABIĆ

Drama SNG Ljubljana,
Erjavčeva 1, Ljubljana
Tel: +386 (01) 252 14 62,
E-pošta: info@drama.si
Splet: www.drama.si

Predstavnica enote ZDUS: Eva Kraš

Predstavnica: Liza MARIJINA

SNG Drama Maribor
Slovenska 27, Maribor 2000,
Tel: +386 (0)2 250 6112
E-pošta: drama@sng-mb.si
Splet: www.sng-mb.si

Predstavnik enote ZDUS: Blaž Valič

Predstavnik: Andrej ZALESJAK

SNG Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica
Tel: +386 (0) 5 335 22 00,
E-pošta: info@sng-ng.si
Splet : www.sng-ng.si

Predstavnik enote ZDUS: Domen Valič

Predstavnica: Mojca FUNKL

Mestno gledališče ljubljansko,
Čopova 14, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 425 82 22
E-pošta: info@mgl.si
Splet: www.mgl.si

Predstavnica enote ZDUS: Damjana Černe

Predstavnica: Katarina STEGNAR

Slovensko mladinsko gledališče,
Vilharjeva 11, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 231 06 10,
E-pošta: info@mladinsko-gl.si
Splet: www.mladinsko.com

Predstavnik enote ZDUS: Igor Sancin

Predstavnica: Maša GROŠELJ 

Slovensko ljudsko gledališče Celje,
Gledališki trg 5, Celje
Tel: +386 (0)3 42 64 202,
E-pošta: slg-celje@celje.si
Splet: http://www.slg-ce.si

Predstavnik enote ZDUS: Miha Rodman

Predstavnik: Miha RODMAN

Prešernovo gledališče Kranj,
Glavni trg 6, Kranj
Tel: +386 (0)4 28 04 900,
E-pošta: pgk@pgk.si
Splet: www.pgk.si

(koordinacija iz tajništva)

(koordinacija iz tajništva)

Mestno gledališče Ptuj
Slovenski trg 13, Ptuj
Tel: +386 (0)2 749 3250
E-pošta: info@mgp.si
Splet : www.mgp.si

Predstavnik enote ZDUS: Igor Štamulak

se trenutno koordinira iz enote ZDUS NOVA GORICA

Gledališče Koper – Teatro Capodistria,
Verdijeva 3, Koper
Tel: +386 (0)5 663 43 88,
E-pošta: katja.pegan@gledalisce-koper.si

Predstavnica enote ZDUS: Maja Blagovič

Predstavnik: Danijel MALALAN 

Slovensko stalno gledališče Trst- Teatro Stabile Sloveno
Ul. Petronio, 4
34141 TRST, Italija
E-pošta: organizacija@teaterssg.it
Splet: www.teaterssg.com/sl