Enote

ZDUS je razdeljen na enote, ki so delujejo v vsakem poklicnem gledališču v Sloveniji. Enote izvolijo svoje odbore, ki jih sestavljajo predsednik, tajnik in blagajnik za dobo 4 let. V ZDUS je enakopravno vključena tudi enota ZDUS, ki deluje v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu v Republiki Italiji. Samostojni dramski umetniki in upokojeni člani imajo svojo enoto ZDUS, ki deluje iz pisarne ZDUS. Enota ZDUS ni pravna oseba in mora delovati v skladu s statutom ZDUS. Njeno ustanovitev potrdi občni zbor ZDUS, kateremu tudi odgovarja za svoje delovanje.

Predsednica ZDUS je Saša Pavček
Podpredsednice ZDUS so: Neda R. Bric, Alenka Pirjevec, Lara Janković

Tajništvo vodi Alen Jelen.
_

Predstavnica enote ZDUS: Špela Kravogel

Predstavnik: Uroš POTOČNIK

E-pošta: info@zdus.si…

Predstavnica enote ZDUS: Maja Sever

Predstavnica: Iva BABIĆ

Drama SNG Ljubljana,
Erjavčeva 1, Ljubljana
Tel: +386 (01) 252 14 62,
E-pošta: info@drama.si
Splet: www.drama.si

Predstavnica enote ZDUS: Eva Kraš

Predstavnica: Mateja PUCKO

SNG Drama Maribor
Slovenska 27, Maribor 2000,
Tel: +386 (0)2 250 6112
E-pošta: drama@sng-mb.si
Splet: www.sng-mb.si

Predstavnik enote ZDUS: Blaž Valič

Predstavnik: Andrej ZALESJAK

SNG Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica
Tel: +386 (0) 5 335 22 00,
E-pošta: info@sng-ng.si
Splet : www.sng-ng.si

Predstavnik enote ZDUS: Domen Valič

Predstavnik: Mojca FUNKL

Mestno gledališče ljubljansko,
Čopova 14, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 425 82 22
E-pošta: info@mgl.si
Splet: www.mgl.si

Predstavnica enote ZDUS: Damjana Černe

Predstavnica: Katarina STEGNAR

Slovensko mladinsko gledališče,
Vilharjeva 11, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 231 06 10,
E-pošta: info@mladinsko-gl.si
Splet: www.mladinsko.com

Predstavnik enote ZDUS: Igor Sancin

Predstavnik: Manca OGOREVC 

Slovensko ljudsko gledališče Celje,
Gledališki trg 5, Celje
Tel: +386 (0)3 42 64 202,
E-pošta: slg-celje@celje.si
Splet: http://www.slg-ce.si

Predstavnik enote ZDUS: Miha Rodman

Predstavnik: Miha RODMAN

Prešernovo gledališče Kranj,
Glavni trg 6, Kranj
Tel: +386 (0)4 28 04 900,
E-pošta: pgk@pgk.si
Splet: www.pgk.si

(koordinacija iz tajništva)

(koordinacija iz tajništva)

Mestno gledališče Ptuj
Slovenski trg 13, Ptuj
Tel: +386 (0)2 749 3250
E-pošta: info@mgp.si
Splet : www.mgp.si

Predstavnik enote ZDUS: Igor Štamulak

se trenutno koordinira iz enote ZDUS NOVA GORICA

Gledališče Koper – Teatro Capodistria,
Verdijeva 3, Koper
Tel: +386 (0)5 663 43 88,
E-pošta: katja.pegan@gledalisce-koper.si

Predstavnica enote ZDUS: Maja Blagovič

Predstavnik: Tadej PIŠEK 

Slovensko stalno gledališče Trst- Teatro Stabile Sloveno
Ul. Petronio, 4
34141 TRST, Italija
E-pošta: organizacija@teaterssg.it
Splet: www.teaterssg.com/sl

Predstavnik enote ZDUS: Jan Bučar

Predstavnik: Aja KOBE

Lutkovno gledališče Ljubljana
Krekov trg 2, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 300 09 70,
Splet: www.lgl.si…