Enote

ZDUS je razdeljen na enote, ki so delujejo v vsakem poklicnem gledališču v Sloveniji. Enote izvolijo svoje odbore, ki jih sestavljajo predsednik, tajnik in blagajnik za dobo 4 let. V ZDUS je enakopravno vključena tudi enota ZDUS, ki deluje v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu v Republiki Italiji. Samostojni dramski umetniki in upokojeni člani imajo svojo enoto ZDUS, ki deluje iz pisarne ZDUS. Enota ZDUS ni pravna oseba in mora delovati v skladu s statutom ZDUS. Njeno ustanovitev potrdi občni zbor ZDUS, kateremu tudi odgovarja za svoje delovanje.

Predsednica ZDUS je Saša Pavček
Podpredsednice ZDUS so: Neda R. Bric, Alenka Pirjevec, Lara Janković

Tajništvo vodi Alen Jelen.
_

Predstavnik enote ZDUS: Alen Jelen

Predstavnik: Marko SIMČIČ

info@zdus.si…

se koordinira iz tajništva…