Enote

ZDUS je razdeljen na enote, ki so-delujejo v vsakem poklicnem gledališču v Sloveniji. Enote izvolijo svoje odbore, ki jih sestavljajo predsednik, tajnik in blagajnik za dobo 4 let. V ZDUS je enakopravno vključena tudi enota ZDUS, ki deluje v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu v Republiki Italiji. Samostojni dramski umetniki in upokojeni člani imajo svojo enoto ZDUS, ki deluje iz pisarne ZDUS. Podobno deluje tudi enota dramskih pisateljic in pisateljev. Enota ZDUS ni pravna oseba in mora delovati v skladu s statutom ZDUS. Njeno ustanovitev potrdi občni zbor ZDUS, kateremu tudi odgovarja za svoje delovanje.

Predsednik ZDUS je ddr. Boris Mihalj
Podpredsednice ZDUS je: mag. Neda R. Bric

Tajništvo vodi Alen Jelen.
_

Predstavnik enote ZDUS: Jan Bučar

Predstavnica: Aja KOBE

Lutkovno gledališče Ljubljana
Krekov trg 2, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 300 09 70,
Splet: www.lgl.si…

Predstavnik enote ZDUS: Alen Jelen

Predstavnik: Marko SIMČIČ

info@zdus.si…

se koordinira iz tajništva…