Čestitke Arjani Rogelja !

Sinoči, 28. 11. 2019, je ZDUS prvič v svoji zgodovini v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica podelil izredno priznanje, in sicer priznanje za izjemen doprinos k ohranjanju slovenske gledališke prakse, ki ga prejme šepetalka tega gledališča, Arjana Rogelja. Priznanje sta ji v imenu predsednice ZDUS-a, Saše Pavček, ter v imenu predsednika Enote ZDUS-a v Novi Gorici, Andreja Zalesjaka,  po četrti premieri v tej sezoni podelila igralca Arna Hadžialjević in Blaž Valič. 

Dragi Arjani iskreno čestitamo! 

Obrazložitev

»Da je Arjana Rogelja poseben človek, se je pokazalo že s prvim dnem, ko je nastopila z delom šepetalke v SNG Nova Gorica. S svojo na videz vilinsko krhkostjo je vzbudila pozornost in naklonjenost umetniškega ansambla in ostalih sodelavcev v gledališču. Od svojega prvega koraka v gledališko zaodrje je Arjana iz dneva v dan bolj nepogrešljiv steber opore in podpore gledališki umetnosti in ustvarjalcem. Z vsakim projektom se bolj in bolj razkriva veličina njene osebnosti in hitro postane jasno, da imamo pred seboj tako rekoč – popolnega gledališkega človeka. Profesionalnost, osredotočenost, pripravljenost, angažiranost, doslednost, empatičnost, neizmerna prijaznost in dostopnost, so le nekatere lastnosti šepetalke Arjane Rogelja. Njena predanost gledališču se kaže v stalni pripravljenosti priskočiti na pomoč, kjerkoli je to potrebno, pa naj bo to delo inspicienta, garderoberke, rekviziterja ali asistenta režiserja. Navdihujoče je, kako Arjana na vaji samoiniciativno vskoči v vlogo manjkajočega igralca in na podlagi v svojo knjigo dosledno zabeleženih mizanscenskih opomb nadomesti manjkajočega do te mere, da proces vaje poteka nemoteno. Navdihujoče je, kako Arjana po lastni iniciativi po koncu posamezne vaje razdeli med igralce listke z opombami, v katerih replikah se igralcu dogajajo napake. Navdihujoč je šarm, prijaznost, srčnost, pozitivna naravnanost, pripadnost, dostojanstvo, omikanost in osebnostna drža, ki v ljudeh vzbuja občutek varnosti, sprejetosti in povezanosti. Pravimo, da gledališče plemeniti človeka, Arjana Rogelja je nesporno človek, ki plemeniti gledališče.«

foto:David Verlič