Članarina 2015

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega! Ljubljana, 28/6/15

V skladu s statutom društva vas obveščamo, da je čas za poravnavo članarine za leto 2015. Članarina za letošnje leto znaša za redno zaposlene 40€, za samostojne ustvarjalce in za upokojene člane 20,00€.
Članarino lahko poravnate z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) na banki, na pošti, pri pooblaščenih trgovcih (Mercator center, Tuš) ali preko vaše e-banke. Lahko pa vplačate članarino tudi na Delavski hranilnici, kjer imamo odprt poslovni račun.
UPN je potrebno izpisati z naslednjimi podatki:
Prejemnik:
Ime in naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Cankarjeva 11, Ljubljana
Koda namena: ADMG
Namen: Članarina 2015
BIC: HDELSI22
IBAN: SI56 6100 0600 0006 642
Referenca: SI00 2015

Ne bančni nalog (če ga boste izpolnili ročno) pozabite napisati tudi vašega imena.

Članarino boste letos lahko poravnali tudi v pisarni ZDUS-a na Cankarjevi 11/I. nadstropje. Društvena blagajna bo odprta v petek, 3. julija od 11h do 13h in v petek, 17. julija od 14:30 do 16h.
Član ZDUS-a se je s članstvom v društvu zavezal, da bo redno plačeval članarino, ki jo potrdi občni zbor. V skladu s 16. členom statuta lahko člana črta iz članstva izvršilni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine za dobo zadnjih dveh let. Samostojni ustvarjalci in upokojeni člani imajo možnost plačila članarine v več obrokih oz. lahko zaprosijo izvršilni odbor za enoletni odpis članarine (zaradi majhnega letnega zaslužka, manjšega obsega dela, porodniška, bolezen ipd.).
Združenje dramskih umetnikov Slovenije svoje delovanje pokriva le s sredstvi, ki jih zberemo s članarinami. Vsako leto izdamo več deset strokovnih mnenj za prosilce statusa samostojnega ustvarjalca na področju kulture. S pozitivnimi mnenji podpiramo naše člane pri komisiji na Ministrstvu za kulturo. Odzivamo se na spremembe zakonov na področju kulture in zaposlovanja v javnih zavodih, sofinanciramo Sklad Staneta Severja, vsakoletno izvedemo Prešernov recital in sodelujemo v mednarodni zvezi gledaliških umetnikov FIA. Skupaj z Mednarodnim gledališkim inštitutom obeležujemo svetovni dan gledališča, podeljujemo strokovna priznanja ZDUS idr. Skrbimo tudi za grob naših dramskih igralcev (Borštnik, Verovšek, Levar, Nablocka, Sever, Skrbinšek) na ljubljanskih Žalah. Stroški nastajajo pri delovanju pisarne, administriranju spletne strani (www.zdus.si), z obveznim računovodstvom idr. A le s skupnimi močmi bomo lahko naše društvene dejavnosti izpolnjevali in nadgradili.
Člani s člansko izkaznico lahko prevzamejo na blagajnah gledališč (spisek najdete na naših spletnih straneh) eno brezplačno vstopnico za ponovitve predstav. Cankarjev dom občasno nudi popust za določene dramske predstave; MGL pa še 20% popust za knjige iz Knjižnice MGL (na blagajni gledališča).
Hvala za vaš prispevek in za plačilo letne članarine.

Brane Šturbej, predsednik in Alen Jelen, tajnik

Člani, ki ste bili sprejeti v društvo leta 2015 – članarine ne poravnate v celoti oz. plačate sorazmeren znesek! Članice in člani, ki ste že poravnali članarino za letošnje leto – hvala! Zamudniki iz lanskega leta, lahko članarino poravnate letos.

Izdatno lahko pomagate društvu tudi z namenitvijo dela dohodnine. Obrazec najdete na spletu (in tudi na naši spletni strani). Potrebno ga je poslati na najbližjo davčno upravo do konca tekočega leta. Namenitev dela dohodnine vas finančno ne obremeni. Če se ne odločite za namenitev dela dohodnine, ta ostane nenamesko v državnem proračunu. Če pa namenite del ZDUS-u, vaš denar država dvakrat letno nakaže na naš poslovni račun.
Novice in obvestila ZDUS-a lahko prejemate na vaš e-naslov ali delovanje društva spremljate preko www.zdus.si in facebooka.

Naš e-naslov za vaša vprašanja je: info@zdus.si
Tajništvo bo na dopustu od 5. do 15. julija.

slika vir: http://www.icid.org/dm_graphic.jpg