Članarina ZDUS

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Ljubljana, 19/10/14

V skladu s statutom društva te obveščamo, da je čas za poravnavo članarine za leto 2014. Članarina za letošnje leto znaša za redno zaposlene in samostojne ustvarjalce 40,00€, za upokojene člane pa 20,00€. Članarina se lahko poravna z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN-vzorec je priložen) na banki, na pošti ali še bolje in ceneje preko tvoje e-banke. Članarina se lahko letos poravna tudi v pisarni na Cankarjevi 11/I. nadstropje. Društvena blagajna bo odprta v sredo, 22. oktobra od 14:30-16:30 in v ponedeljek, 27. oktobra od 11:00 do 13:00. Za dodatne informacije o plačilu članarine smo na voljo po telefonu 041/720-015 (tajnik Alen). Združenje dramskih umetnikov Slovenije svoje delovanje pokriva le s sredstvi, ki jih zberemo s članarinami.

Vsako leto izdamo več deset strokovnih mnenj za prosilce statusa samostojnega ustvarjalca na področju kulture. S pozitivnimi mnenji podpiramo naše člane pri komisiji na MzK in pišemo pritožbe na odločitve komisije. S pravnimi strokovnjaki smo se in se odzivamo na spremembe zakonov na področju kulture in zaposlovanja v javnih zavodih, sofinanciramo Sklad Staneta Severja, organiziramo srečanja in Prešernov recital, sodelujemo s Slovenskim centrom ITI/ZDUS s plačilom mednarodne članarine, obeležujemo svetovni dan gledališča in obveščamo širšo javnost o gledališki umetnosti, podeljujemo strokovna priznanja ZDUS idr.. Letos pa se bomo spet aktivno vključili v dialog in dejavnost Mednarodne zveze uprizoritvenih umetnikov (FIA), ki skrbi in bdi nad sindikalnimi pravicami gledaliških ustvarjalcev. Vzdržujemo tudi grob naših dramskih igralcev (Borštnik, Verovšek, Levar, Nablocka, Sever, Skrbinšek) na ljubljanskih Žalah. Stroški nastajajo tudi pri delovanju pisarne, administriranje spletne strani (www.zdus.si), računovodstvo idr. A le s skupnimi močmi bomo lahko naše društvene dejavnosti izpolnjevali in nadgradili.

Član ZDUS-a se je s članstvom v društvu zavezal, da bo redno plačeval članarino, ki jo potrdi občni zbor. V skladu s 16. členom statuta lahko člana črta iz članstva izvršilni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine za dobo zadnjih dveh let. Samostojni ustvarjalci in upokojeni člani imajo možnost plačila članarine v več obrokih oz. lahko zaprosijo izvršilni odbor za enoletni odpis članarine (zaradi majhnega letnega zaslužka, manjšega obsega dela, porodniška, bolezen ipd.).
Člani s člansko izkaznico lahko dobijo na blagajnah gledališč brezplačno vstopnico za predstave, popust za določene predstave v Cankarjevem domu in 20% popust za knjige iz Knjižnice MGL (na blagajni gledališča).

V želji, da bo ZDUS lahko delal še bolje in dejavneje, se zahvaljujem za plačilo letne članarine.

Brane Šturbej, predsednik in tajništvo ZDUS

Člani, ki ste bili sprejeti v društvo leta 2014 – članarine ne poravnate v celoti oz. plačate sorazmeren znesek! Članice in člani, ki ste že poravnali članarino – hvala!