Predstavnica enote ZDUS: Maja Sever

Drama Ljubljana

Predstavnica: Iva BABIĆ

Drama SNG Ljubljana,
Erjavčeva 1, Ljubljana
Tel: +386 (01) 252 14 62,
E-pošta: info@drama.si
Splet: www.drama.si