Enota Dramske pisateljice in pisatelji (DPP)

Predstavnica: mag. Kim KOMLJANEC

Kontakt: dramatika@zdus.si

Članice ožje delovne skupine:
mag. Kim Komljanec, Simona Hamer, Jera Ivanc, Simona Semenič, mag. Barbara Skubic

Enota Dramske pisateljice in pisatelji aktivno deluje na področjih izboljševanja ustvarjalnih okoliščin, delovnih pogojev in pogodbenih razmerij, širjenja izobraževalnih in poklicnih priložnosti, informiranja in ozaveščanja javnosti in članstva ter drugih, s sodobno slovensko dramatiko povezanih področjih. Neformalno se je v naši enoti oblikovala ožja delovna skupina, ki jo sestavljajo zgoraj navedene članice. Če bi želeli delovno skupino opozoriti na kak pojav s področja sodobne slovenske dramatike ali se ji pridružiti kot aktivni_a član_ica, pišite predstavnici Kim Komljanec na dramatika@zdus.si . Vse člane_ ice in simpatizerje_ke spodbujamo k aktivnemu sodelovanju v našem skupnem stanovskem društvu.