Enote

ZDUS je razdeljen na enote, ki so-delujejo v vsakem poklicnem gledališču v Sloveniji. Enote izvolijo svoje odbore, ki jih sestavljajo predsednik, tajnik in blagajnik za dobo 4 let. V ZDUS je enakopravno vključena tudi enota ZDUS, ki deluje v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu v Republiki Italiji. Samostojni dramski umetniki in upokojeni člani imajo svojo enoto ZDUS, ki deluje iz pisarne ZDUS. Podobno deluje tudi enota dramskih pisateljic in pisateljev. Enota ZDUS ni pravna oseba in mora delovati v skladu s statutom ZDUS. Njeno ustanovitev potrdi občni zbor ZDUS, kateremu tudi odgovarja za svoje delovanje.

Predsednik ZDUS je ddr. Boris Mihalj.
Podpredsednica je mag. Neda R. Bric.
Tajništvo vodi Alen Jelen.

Enote ZDUS (predsednik enote):

• Drama Slovenskega narodnega gledališča Ljubljana (Iva Babić),

• Mestno gledališče ljubljansko (Mojca Funkl),

• Slovensko mladinsko gledališče (Katarina Stegnar),

• Lutkovno gledališče Ljubljana (Aja Kobe),

• Samostojni ustvarjalci (Uroš Potočnik),

• Upokojeni člani in članice (delo enote koordinira tajništvo),

• Drama Slovenskega narodnega gledališča Maribor (Mateja Pucko),

• Slovensko ljudsko gledališče Celje (Manca Ogorevc),

• Prešernovo gledališče Kranj (Miha Rodman),

• Slovensko narodno gledališče Nova Gorica (Andrej Zalesjak),

• Slovensko stalno gledališče Trst (Tadej Pišek)

• Gledališče Koper (se trenutno koordinira iz enote ZDUS Nova Gorica),

• Slovenski center ITI (Tatjana Ažman, v.d. predsednice enote)

Mestno gledališče Ptuj, RTV in AGRFT se koordinirajo iz tajništva.