FIA 2016, 21. SVETOVNI KONGRES MEDNARODNE ZVEZE IGRALCEV »ACTING FOR DIVERSITY«

FIA 2016, 21. SVETOVNI KONGRES MEDNARODNE ZVEZE IGRALCEV
»ACTING FOR DIVERSITY«

 

V Sao Paulu (Brazilija) je od 19. do 25. septembra potekal 21. kongres Mednarodne zveze igralcev – FIA. Dogodka, na katerem so se začrtale nove smernice za naslednja 4 leta, se je udeležilo skoraj 150 predstavnikov sindikatov, zvez in društev z vseh kontinentov. Udeležili smo se ga tudi mi, v sodelovanju GLOSA-ZDUS.

Delegati smo se dotaknili veliko različnih tematik in izzivov ter razvijali nove strategije za njihovo reševanje, predvsem kar zadeva pozicijo izvajalcev v globaliziranem medijskem okolju, plačilo za delo v digitalnem okolju in dostop do temeljnih pravic atipičnih delavcev. Osrednja tema letošnjega kongresa so bile enake možnosti za vse ustvarjalce, ne glede na njihov spol, leta, etničnost, raso, spolno orientiranost ali identiteto. (več: tu)

29261798584_ce3a35495e_z

V ponedeljek, 19. septembra, smo se najprej udeležili sestanka na temo intelektualne lastnine v avdiovizualnem sektorju. Trenutno je na tem področju zelo velik poudarek na sprejetju Pekinške pogodbe ( Beijing treaty- prevod)  svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO – World Intellectual Property Organization), ki govori o varstvu pravic izvajalcev glede njihovih avdiovizualnih izvedb. Do danes je Pekinško pogodbo podpisalo 14 držav; da stopi v veljavo, potrebujemo skupaj vsaj 30 držav podpisnic. Na sestanku je bila izražena močna želja, da se to zgodi čim prej. (Več: tu)

Prav tako pomembna kampanja v tem trenutku je »Fair Internet« (Pravičen internet za ustvarjalce). Več o tem si lahko preberete na spletni strani AIPE. ( Več:tu)

29888989355_5fc1198c27_o

Eva Kraš, Slovenija (GLOSA-ZDUS)
in Ana Marija Bokor Vrdoljak, Hrvaška (HDDU)

Od 19. do 21. septembra so se zvrstili tudi sestanki posameznih regijskih ter jezikovnih skupin.V tem duhu smo 20. septembra skupaj s Hrvaško, Poljsko, Romunijo, Madžarsko in Češko ustanovili Centralno in Jugovzhodno evropsko skupino (CSEE) z namenom bolj učinkovitega medsebojnega sodelovanja. »Kot del EURO-FIA skupine omenjene države zgodovinsko povezujejo bogata kultura in umetnost kot tudi dejstvo strogega socialnega režima, ki je ustavljal razvoj demokracije. Danes se v državah, združenih v CSEE, še vedno srečujemo s težavami ‘mlade demokracije’. V neoliberalnem kapitalizmu delavci v naših državah niso zaščiteni tako kot v nekaterih drugih delih sveta, kjer je imela demokracija prosto pot. Kljub temu da smo locirani v srcu Evrope, naši umetniki ne uživajo zadostne zaščite. Naša združenja in sindikati morajo trdo delati, da bi to spremenili. Zato je zelo pomembno, da smo del FIE, da bi z njeno pomočjo izboljšali pogoje za naše ustvarjalce,« piše v poročilu o ustanovitvi skupine CSEE predstavnica Hrvaške, Ana Marija Bokor Vrdoljak.

 

 

CSEE group

Ustanovljena skupina “Central and South Eastern European group”, (CSEE): Slovenija, Hrvaška, Poljska, Romunija, Madžarska in Češka

 

Na glavnem delu kongresa, ki je potekal od 22. do 25. 9., smo (ponovno) zaprosili za podporo resolucije, ki zadeva problem nedodelitve dovoljenja za privatno reproduciranje ustrezni kolektivni organizaciji (AIPA), saj imajo izvajalci avdiovizualnih del v Sloveniji zaradi tega v zadnjih letih veliko izgubo. V resoluciji opozarjamo tudi na neenakovreden pravni in posledično ekonomski položaj avdiovizualnega sektorja v primerjavi z avdio sektorjem.

 

29775441232_46d590549c_z

 

 

AKTUALNO:

 

Atipični delavci:

V začetku septembra je bil v Bruslju zadnji sestanek na temo »Izzivi atipičnih delavcev« v organizaciji Evropske zveze novinarjev, Mednarodne zveze igralcev, UNI MEI in Mednarodne zveze glasbenikov. Sestanek je FIA označila kot velik uspeh in pomemben korak naprej. Prav tako so ponosni na izdajo knjižice »The atypical workers handbook«, ki je bila sestavljena v pomoč sindikatom. Knjižica: atypicalworking_report2016

Več: tu

 

Orodje OIRA

»OIRA je spletna platforma v razvoju, podprta s strani Evropske komisije, PEARLE (the performing arts employers associations league Europe), EAEA (European arts and entertainment alliance). Vodena s strani Evropske agencije za zdravje in varnost pri delu »Bilbao Agency«, je OIRA namenjena produkcijskim podjetjem, prizoriščem in vsem, ki delujejo v sektorju uprizoritvenih produkcij, kot pomoč pri identifikaciji izzivov, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu, planiranju in odpravljanju potencialnih nevarnosti pri tovrstnih produkcijah.« Andrej Zalesjak

Več o orodju OIRA v poročilo iz Aten: oira

Dostop do orodja OIRA: (tu)

 

Evropski socialni dialog

Izšel je dokument »Nosilna vloga kulture in umetnosti v družbi« (The prime role of culture and the arts in society), napisan v sodelovanju s PEARLE, FIA, FIM in UNI MEI. Dokument si lahko ogledate tu: item-7b-en-joint-paper_-pearle-eaea_final-version

 

LGBT

Na kongresu smo prejeli svežo raziskavo na temo diskriminacije in nadlegovanja LGBT izvajalcev. »Po opravljeni anketi med člani rezultati jasno kažejo, da so LGBT izvajalci še posebej ogroženi in mnogokrat diskriminirani v procesu avdicij zaradi razlogov, ki nimajo ničesar opraviti z njihovo sposobnostjo odigrati vlogo kot profesionalci.« Ferne Downey, predsednica FIE. Bilo je poudarjeno, da bo na tem področju potrebno še dosti ozaveščanja, sploh v državah Južne Amerike.

29580984970_d6a6041caf_z

 

 

Kongres se je zaključil (kot vsaka 4 leta) z volitvami. Za predsednico FIE je bila ponovno izvoljena Ferne Downey, ki je kongres sklenila z besedami:

»We are beautifully positioned to act upon the plans and priorities we have made together at this 21st World Congress. We will act for diversity and work to advance the causes of non-discrimination, equal opportunity and diversity for members regardless of gender, race, ethnicity, disability, age, or sexual orientation.  We will broaden and deepen our diversity efforts and make our FIA inspiration manifest in our strategic plan for the next four years. We are activists. Our joy is in translating these guiding motions into action we can take together. In taking the ideals and dreams we share at Congress, and transforming them – making our aspirations real.«

 

29247867674_196d7f5b7b_z

Ferne Downey, predsednica FIE

Predsednica je prav tako čestitala novo izvoljenemu predsedstvu in članom izvršnega odbora:

Člani predsedstva:

predsednica: Ferne Downey (ACTRA, Kanada)

podpredsednik: Denys Fouqueray (SFA, Francija)

podpredsednica: Katja Holm (DSF, Danska)

podpredsednica: Christine Payne (Equity, Velika Britanija)

podpredsednik: Ligia De Paula Sousa (SATED/SP, Brazilija)

podpredsednik: David White (SAG-AFTRA, ZDA)

podpredsednik: Vladimir Kamen (CCCWU, Rusija)

 

Države, izvoljene v izvršni odbor:

Švedska, Avstralija, Japonska, Maroko, Urugvaj, Švica, Hrvaška in Turčija

 

Več na uradni spletni strani FIE http://fia-actors.com

 

Eva Kraš

 

fotografije: Rodrigo Ono