International Theatre Institute ITI

International Theatre Institute ITI
World Organization for the Performing Arts
Slovene Centre ITI/ZDUS
Slovenski Center ITI/ZDUS

Mednarodni gledališki inštitut (ITI) je mednarodna nevladna organizacija, ki jo je leta 1948 v Pragi ustanovil UNESCO ob sodelovanju mednarodne gledališke skupnosti. ITI je svetovna mreža, katere cilj je promocija mednarodnih izmenjav znanja in praks s področja uprizoritvenih umetnosti, namen pa skrb za povezovanje med umetniki vseh narodov in narodnosti, krepitev medsebojnega razumevanja in sodelovanja, opozarjanje na pomen spoštovanja človekovih pravic, kulturne raznolikosti, spodbujanje izobraževanja ter ne nazadnje tudi razvijanje kreativnega sodelovanja med vsemi ustvarjalci na področju uprizoritvenih umetnosti.

ITI se naslanja na strukturo regionalnih birojev, nacionalnih centrov in pridruženih članov, dejavnosti komitejev, forumov in delovnih skupin, na delo v okviru Izvršilnega odbora (EC), na dejavnosti generalnega sekretariata s sedežem pri Unescu v Parizu, predvsem pa na aktivno sodelovanje vsakega posameznega člana mreže v skoraj sto nacionalnih centrih povsod po svetu.

ITI je na področju uprizoritvenih umetnosti že desetletja navzoč s številnimi dejavnostmi (festivali, publikacije, delavnice, seminarji, okrogle mize, razstave itd.), predvsem pa je znan kot nosilec obeleževanja Svetovnega dneva gledališča (27. marec) in Mednarodnega dneva plesa (29. april), saj jima pozornost posveča vsa gledališka javnost, ob tej priložnosti pa napišejo poslanice priznani ustvarjalci s svetovnega gledališkega in plesnega prizorišča.

ITI se ponaša s tradicijo, z uglednimi ambasadorji (med njimi sta bila tudi že pokojna Ellen Stewart in Vaclav Havel), z razvejano in dejavno mrežo vrste izjemnih centrov (Nemški center ITI je med drugim nosilec projekta enega najbolj priznanih festivalov Theater der Welt), z dejavnostmi, ki jih ne goji nobeno drugo tovrstno združenje (projekt Gledališče na območju konfliktov v Sudanu) in ne nazadnje tudi s svojimi člani, ki – največkrat nepoklicno – ustvarjajo in soustvarjajo podobo mreže. Zelo pomembna je knjižna izdaja Svet gledališča (World of Theatre), ki na dve leti izhaja v angleškem, francoskem in arabskem jeziku (načrtuje se tudi izdaja v ruskem) in je izjemen pregled dogajanja v sodobnem gledališču.
ITI se povezuje tudi s številnimi drugimi združenji, kot so ASSITEJ, IACT, FIA, IFTR, UNIMA, … Na spletnih straneh (www.iti-worldwide.org) lahko poiščete in najdete aktualne informacije, pisarna v Parizu pa redno pripravlja nabor svežih informacij in jih posreduje članstvu v obliki elektronskih novic. V teku je tudi pilotski projekt Virtualna akademija ITI (www.iti-academy.org), pred kratkim pa je nekdanji ITI Chair, v okviru katerega je delovala mreža visokih šol s področja gledališča, zaživel kot nova mreža z novim imenom, in sicer ITI/UNESCO mreža visokih šol z uprizoritveno umetnost. Projekt tega sodelovanja je med svoje prioritete novembra 2013 uvrstil tudi Unesco, ljubljanska Akademija za gledališče, radio, film in televizijo pa se je že zapisala med soustanovitelje prihodnje nove platforme, ki posega na področje izobraževanja.
Izvršilni odbor ITI, v katerem je med 19 predstavniki iz vsega sveta od leta 2008 tudi predsednica Slovenskega centra ITI, se je pospešeno lotil prenove Kongresa, velik poudarek je na oživitvi nedejavnih centrov in odpiranju novih, na spodbujanju regionalnega sodelovanja (sodelovanje na področju Balkana je steklo jeseni 2012), spodbujanju delovanje komitejev in forumov, ki delujejo znotraj mreže na posameznih področjih (od dramatikov do glasbenega gledališča in komiteja za kulturno identiteto in razvoj, evropskega foruma, mednarodnega festivalskega foruma itd.).
Novembra 2013 je Generalna skupščina Unesca na svojem plenarnem zasedanju v Parizu podprla tudi projekt Svetovna prestolnica uprizoritvenih umetnosti (World Perfoming Arts Capital), ki je nastal ravno na pobudo predsednice našega centra in ki bo potekal v sodelovanju z Unescom.
Slovenski center ITI, ki v Sloveniji od leta 2008 deluje pod okriljem ZDUS, je v tem času vzpostavil dobro sodelovanje predvsem z dvema osrednjim nacionalnima festivaloma, precej pa je bilo narejenega tudi na področju mednarodnega sodelovanja. To pa je prvi pokazatelj, da je na tem področju mogoče narediti še veliko več in v tem primeru bo SC ITI še naprej aktivno sodeloval ter v mednarodnem okviru podpiral uveljavljanje in promocijo slovenskega gledališča in uprizoritvenih praks.
Ker ITI ni le ena od številnih mrež, ki bi obstajale same zase, temveč želi biti aktiven na številnih področjih, so take tudi usmeritve Slovenskega centra. Že na prvi pogled se da razbrati, da so naloge ITI- ja precej razpršene, ne nazadnje pa smo na domačem prizorišču še zelo mlada nevladna organizacija, zato se slednjih lotevamo po korakih. Tako se v začetku posvečamo vprašanjem izobraževanja, stroki, ohranjanju nacionalne identitete in kulturne dediščine, navzven pa poskušamo delovati kot prepoznavni in aktivni element nacionalne kulture in prispevati k soustvarjanju nove podobe mreženja v okviru ITI-ja.