IzZOOMstreno gledališče

Drage članice in člani, zlasti pišoči. V februarju je Enota dramskih pisateljic in pisateljev na vodstva in strokovne svete (oz. druge ustrezne organe) vseh javnih slovenskih gledališč naslovila naslednjo pobudo (glej spodaj). V upanju, da se na pobudo odzove čim več naslovnikov in se ponudijo nove možnosti za ustvarjanje dramskih besedil, vas lepo pozdravljamo. Enota DPP ZDUS:

Spoštovana umetniška vodja, spoštovani direktor, spoštovana predsednica in predsednik strokovnega sveta,

zaradi izrednega odziva na našo spomladansko pobudo, ki smo jo predstavili pod parolo Uprizarjajmo slovensko in se je udejanila v projektu Prešernovega gledališča Kranj, se na vas obračamo z novo pobudo, ki jo predstavljamo pod naslovom IzZOOMstreno gledališče.

Že ves čas z zanimanjem spremljamo različne poskuse prenosa gledališkega dogodka preko ekranov do gledalca in ugotavljamo, da je prvi val epidemije naplavil arhivske posnetke predstav, drugi prenose v živo,vsi poskusi, čeprav z zavidljivimi števili ogledov, pa so ostali zgolj približki – ne le gledališču, temveč tudi vsem ostalim medijem in formatom, ki jih pri tem uporabljajo. Zaradi razdalje in sploščitve v dve dimenziji se ne morejo kosati z ogledom predstave in situ, zaradi pomanjkanja tehnologije in/ali znanja, torej sredstev, nemalokrat tudi tehtnejšega premisleka, pa niso kos ne televizijskim dramam, ne tv ali video filmom, ne tv prenosom športnih ali glasbenih dogodkov v živo. 

Zakaj ne bi tretji val epidemije poleg novih mutacij virusa prinesel tudi novih načinov dramskega ubesedovanja in realizacije uprizoritvenih umetnosti? V obdobju karantene so razne videokonferenčne platforme nadomestile srečanja v živo. To so načini komunikacije, v katerih prevladuje beseda. Iz primerov, ki so jih realizirala gledališča v tujini, vemo, da lahko tudi uprizoritvena umetnost izkoristi medij videokonferenc in preko besede, slike in različnih orodij (ločene virtualne »sobe«, ozadja, uporaba okna za klepet v živo vzporedno z izrečeno besedo ipd.) kljub fizični distanci med izvajalci in občinstvom ustvari skupen mentalni, virtualni prostor, v katerem prepričljivo zaživi iluzija skupnosti, podobna (a ne enaka) takšni, kakršne smo vajeni iz dvoran: ko občinstvo zadiha kot eno, sledi loku dialoga in se neposredno odziva na igralsko interpretacijo, na humor, čustvene dražljaje in dramsko napetost.

Predlagamo torej, da razpišete javni natečaj za izvirna slovenska dramska besedila, namenjena uprizoritvi v mediju videokonference (ZOOM, MS Teams, Big Blue Button ipd.); iz naših izkušenj se v teh okoljih najbolje obnesejo dialogi ali monologi, a možne so tudi izvedbe z več osebami; glede trajanja priporočamo krajše forme (tam nekje do 20 minut), saj moramo računati na okolje, v katerem se publika takim dogodkom priključi; izvedba takih predstav se najbolje obnese z majhno publiko, tam nekje do 25 oseb, učinkovite so tudi interaktivne predstave. 

Ta natečaj naj da dramski besedi in gledališki umetnosti priložnost, da zaživita v novih okoljih, v katerih smo se, ne po lastni izbiri, znašli tudi mi vsi. In kjer smo ljudje, tam je teater, vsakič malo drugačen, vedno pa odvisen predvsem od besede in igralske interpretacije. 

Če bi potrebovali več informacij o tem, kako izvesti predstave v platformah videokonferenc ali oblikovati natečaj za besedila, namenjena izvedbi na teh platformah, vam z veseljem posredujemo dodatne informacije.

V upanju, da boste stopili v korak s časom, tudi kadar nas vodi v neznana okolja, vas lepo pozdravljamo.

Enota dramskih pisateljic in pisateljev ZDUS

photo: vir