Jože Hrovat

IGRALEC
VSI ČLANI ZDUS

foto: Arhiv SNG Nova Gorica