Kako se znajde stara grška drama v sodobni Grčiji? PREDAVANJE

V Cankarjevem domu pripravljajo zelo zanimivo predavanje profesorice Constantine Ziropoulou. Predavanje bo iz grščine v slovenščino prevajala Vasilija Tsigaridas. Pri blagajni se prevzame brezplačne vstopnice. Constantina je naša prijateljica, ki deluje v okviru Foruma za dramatiko pri Mednarodnem združenju ITI.  Po tem predavanju bo ekskluzivno odprta razstava IDEJA.

Constantina Ziropoulou bo – v okviru sedanjih zapletenih kulturnih in gospodarskih razmer v Grčiji – osvetlila sodobni pristop do antične grške gledališke tradicije. Spoznali bomo mejnike v zgodovini oživljanja antične grške drame od ustanovitve sodobne neodvisne grške države do danes. V ospredju predavanja bodo najbolj reprezentativni primeri znanih produkcij starodavne grške drame modernega časa. Izvedeli bomo nekatere zanimivosti o trenutnem gledališkem sistemu v Grčiji, na festivalih ter v organizacijah, ki gostijo domače in mednarodne produkcije antične grške drame. 

Constantina Ziropoulou je raziskovalka vloge starodavne grške drame na vseh ravneh grškega izobraževalnega sistema in vsebin, pri katerih je antična drama v stalnem stiku z našim časom. Predavateljica je na Univerzi v Atenah diplomirala iz klasičnih študij, študirala je na Univerzi v Essexu in na Sorboni v Parizu, nato pa doktorirala na Aristotelovi univerzi v Solunu. Raziskuje sodobno grško dramo in gledališko prakso, pa tudi starogrško dramo v modernem gledališču. Je članica Mednarodnega foruma dramatikov, ki deluje v okviru Mednarodnega gledališkega inštituta, avtorica znanstvenih gledaliških knjig in člankov, predava na državnih in mednarodnih gledaliških kongresih. Bila je direktorica Grškega gledališkega inštituta in muzeja v Atenah, predavala je na Aristotelovi univerzi v Solunu, na Univerzi na Peloponezu in Univerzi v Patrasu. Deluje kot izredna profesorica Odprte grške univerze v Atenah.

V sodelovanju z Mednarodnim gledališkim inštitutom – ITI