Predstavnik enote ZDUS: Jan Bučar

Lutkovno gledališče Ljubljana

Predstavnica: Aja KOBE

Lutkovno gledališče Ljubljana
Krekov trg 2, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 300 09 70,
Splet: www.lgl.si