NAJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA RAZVOJ IN PROFESIONALIZACIJO NVO 2019

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN PROFESIONALIZACIJO NVO 2019

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA – JAVNI RAZPIS BO OBJAVLJEN PREDVIDOMA V MESECU MAJU 2019

april 11, 2019

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnega sektorja v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju. Ministrstvo za javno upravo bo v okviru javnega razpisa subvencioniralo:

SKLOP A: trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah;

SKLOP B: trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.

Javni razpis bo zasledoval naslednje cilje:

 • Povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
 • Dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
 • Profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
 • Kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
 • Kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
 • Profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.

Pogoji za prijavo na javni razpis:

SKLOP A: 

Na javni razpis bodo lahko kandidirali prijavitelji le skupaj s partnerji, ki bodo tako tvorili konzorcij oz. konzorcijsko partnerstvo. Konzorcij lahko sestavlja največ šest (6) pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet (5) partnerjev).

Prijavitelji
Prijavitelji na javni razpis bodo lahko le:

 • nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah in
 • so najmanj 24 mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije in
 • so imeli v letu 2018 najmanj 25.000 EUR prihodka in
 • so imeli na dan 1.1.2019 zaposleno vsaj eno (1) osebo za polni ali krajši delovni čas.

Partnerji
Partnerji bodo lahko le:

 • nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah in
 • so najmanj 12 mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije.

SKLOP B: 
Na javni razpis bodo lahko kandidirali prijavitelji sami ali skupaj s partnerji, ki bodo tako tvorili konzorcij oz. konzorcijsko partnerstvo. V primeru konzorcija lahko le-tega sestavlja največ šest (6) pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet (5) partnerjev).

Prijavitelji
Prijavitelji na javni razpis bodo lahko le:

 • nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu in
 • so najmanj 24 mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije in
 • so imeli v letu 2018 najmanj 25.000 EUR prihodka in
 • so imeli na dan 1.1.2019 zaposleno vsaj eno (1) osebo za polni ali krajši delovni čas.

Partnerji
Partnerji bodo lahko:

 • nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu in
 • so najmanj 12 mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije.

Upravičeni strošek:

 • subvencija delovnega mesta v višini 25.000 EUR na leto.

Subvencija se bo dodelila za 2 leti (24 mesecev) pod naslednjimi pogoji:

 • 25.000 EUR v letu 2019
 • 15.000 EUR v letu 2020 in
 • 10.000 EUR v letu 2021

v letu 2020 in 2021 se bo subvencija izplačala le ob pogoju, da bodo doseženi zastavljeni cilji v vlogi, sicer se bo pogodba o sofinanciranju prekinila.

Predvidena višina sredstev:

  2019 2020 2021 SKUPAJ
SKLOP A 2.500.000 1.500.000 1.000.000 5.000.000
SKLOP B 500.000 300.000 200.000 1.000.000
SKUPAJ 3.000.000 1.800.000 1.200.000 6.000.000

Dodatne informacije:
Več informacij bo objavljenih po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS ter spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za vse potencialne prijavitelje bo Ministrstvo za javno upravo organiziralo informativno delavnico kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva, kjer bo objavljen tudi javni razpis.