Namen sklada

Ob 100. obletnici Združenja dramskih umetnikov Slovenije smo se kot prostovoljna, strokovna, nepridobitna in nadstrankarska organizacija, ki deluje v javnem interesu odločili, da ustanovimo Sklad Jerneja Šugmana z namenom ohranjanja spomina na Jernejevo umetniško, pedagoško in človeško plemenitost. Na ta način želimo spodbuditi staro človeško vrlino: dobroto in dvigniti zavest o družbenem pomenu izobraževanja in umetnosti.

Sklad Jerneja Šugmana je namenjen zlasti mladim, nadarjenim dramskim ustvarjalcem, ki so se že v času študija izkazali kot delavni, odgovorni in željni nadaljnjega izobraževanja ali samostojnega umetniškega dela. Glede na razpoložljiva sredstva lahko Sklad prispeva tudi za izobraževanje ali delo upokojenih članov in članov Združenja dramskih umetnikov Slovenije, zlasti samozaposlenih.

Štipendista/štipendistko bo na podlagi javnega razpisa izbrala petčlanska neodvisna komisija, ki jo sestavljajo: kritičarka in dramaturginja Tea Rogelj, član SNG Drame Ljubljana Nik Škrlec in samostojna ustvarjalka v kulturi Maruša Majer – vsi trije so člani ZDUS-a, ter zunanja člana: profesorja na AGRFT-ju, koreografka Tanja Zgonc in režiser Jernej Lorenci.

Pozdravljamo vsa skupna sodelovanja z gledališči, Akademijo za gledališče radio, film in televizijo, lokalnimi skupnostmi, društvi, posamezniki in še zlasti z gospodarstvom, ter se nadejamo trajnega sodelovanja, ki ga razumemo tudi kot preporod v načinu mišljenja in povezovanja v dobrobit vseh.

Zavezujemo se, da bomo delovali pošteno in prispevali k ugledu Sklada Jerneja Šugmana, ugledu velikega igralca Jerneja Šugmana in njegove družine, vseh donatorjev, podpornikov in članov Upravnega odbora.

Za odobritev uporabe imena Sklada se zahvaljujemo naši članici – igralki Maji Šugman in Andreji Šugman ter Lei Šugman Bohinc.

Pravne osebe pristopijo k Skladu s podpisom pristopne izjave in plačilom letne naročnine.

Fizične osebe in donatorji podpišejo pogodbo o donaciji.

 

Več informacij o skladu se nahaja na spodnjih podstraneh: