Namenite del dohodnine ZDUS-u do 31.12.19!

Drage članice, dragi člani,

še je čas, da namenite del dohodnine ZDUS-u. Čas je še ta prednovoletni teden. Ne pustite, da se vaš del dohodnine vrne v državni proračun neizkoriščen.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov, kot so npr. društvo, zveza društev…

Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi vaš/naš ZDUS. Združenju je mogoče nameniti do 0,5% dohodnine. Izpolnjeno zahtevo (natisnite!) se pošlje na pristojni davčni urad (FURS) v kraju vašega bivanja.

Sken zahtevka lahko posredujete tudi na naš mejl: info@zdus.si do 29.12.2019 in ga bomo na FURS poslali s tajništva.

Združenje bo zahtevo nato poslalo na pristojni davčni urad. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev dela dohodnine tudi preko sistema eDavki na spletni strani edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. A le še nekaj dni…

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra tega leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve

dohodnina-donacije-ZDUS