Natečaj za nagrado Slavka Gruma 2015 in natečaj za nagrado za mladega dramatika 2015

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 45. tedna slovenske drame objavlja razpis za nagrado Slavka Gruma 2015 in razpis za nagrado za mladega dramatika 2015.
Za nagrado Slavka Gruma tekmujejo slovenska dramska besedila, predložena strokovni žiriji v letu 2014, in na 44. tednu slovenske drame nominirana besedila.

Za nagrado za mladega dramatika konkurirajo nova slovenska dramska besedila avtorjev, starih do trideset let.

RAZPISNI POGOJI
1. Avtor, ki konkurira za nagrado za mladega dramatika, ne more istočasno poslati istega besedila na natečaj za nagrado Slavka Gruma.
2. Dramsko besedilo mora biti namenjeno gledališki uprizoritvi za odraslo občinstvo.
3. Avtorji lahko popravljeno ali spremenjeno različico dramskega besedila, ki je že konkuriralo za nagrado Slavka Gruma ali za nagrado za mladega dramatika, na razpis prijavijo samo še enkrat.
4. Avtorji poslanih dramskih besedil morajo svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov in poštno ter telefonsko številko) predložiti posebej, v zaprti kuverti.
5. Avtorji s prijavo organizatorju dovolijo objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.

Rok za oddajo dramskih besedil za nagrado Slavka Gruma in za nagrado za mladega dramatika je
30. november 2014.

Dramatiki naj pošljejo tipkopis besedila v šestih (6) vezanih izvodih na naslov:
Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, s pripisom »za nagrado Slavka Gruma« oziroma s pripisom »za nagrado za mladega dramatika«, ter 1 (en) izvod na elektronski naslov pgk@pgk.si.

Za 45. teden slovenske drame:

Mirjam Drnovšček, direktorica
Prešernovega gledališča Kranj