Pismo podpore igralki Mii Skrbinac

Združenje dramskih umetnikov Slovenije je omenjeno problematiko na področju dramskih umetnosti, ki korenini globoko v izobraževalni ustanovi in gledališčih, strokovni in širši javnosti že podrobneje predstavil v okviru projekta vzpostavitve zdravstvenega dispanzerja na področju umetnosti in kulture, pri čemer nam je bila v veliko oporo opravljena anketa med zaposlenimi v javnih zavodih. Zavzemanje za sistemsko rešitev te problematike se zaradi ponavljajočih se vzorcev te vrste nesprejemljivih in škodljivih ravnanj kaže kot nujno upravičeno.

Opravičilo, da gre pri tem za delo specifičen zabris meja, ki vključuje ter izpostavlja ranljivost študenta in želi vzpostaviti medsebojno zaupanje, enakovrednost ter enakost, kar naj bi vodilo v boljšo in čvrstejšo samopodobo mladega kadra, se je ponovno izkazalo za neprepričljivo.

Z upanjem, da s skupnimi močmi le uspemo na področju dramskih umetnosti vzpostaviti vse potrebne primerne pogoje za študij in delo, ki terja zaščito osebne nedotakljivosti in zdravja, izpostavljeni igralki in kolegici Mii Skrbinac za njen pogumni korak izrekamo vso podporo.   

ZDUS