Pismo podpore Radiu Študent

Združenje dramskih umetnikov Slovenije v celoti podpira prizadevanja
ohranitve neodvisne ter neprofitne študentske radijske postaje, ki s
svojim značilnim, vsebinsko pluralnim ter visoko kvalitetnim programom
vrši temeljni ustanovitveni namen in poslanstvo skupnostnega radia, ter
s svojim delovanjem izvaja pomemben javni servis.

Neodvisno in kritično osveščanje javnosti s položaja in s pogledom
generacij v njihovem obdobju pridobivanja izobrazbe, predstavlja
razvojno in ustvarjalno dejavnost, ki bi in mora zadevati vse
državljane.

S pismom podpore zato javno in jasno izkazujemo nasprotovanje zatiranju
in teptanju normalnega in svobodnega delovanja študentskega radia,
dejanj, ki pomenijo nepriznavanje ustanovitvenega namena dela zavoda
Radio Študent, ter odrekanje svobode in vrednot, ki jedrno oblikujejo
duhovno, materialno in družbeno življenje naše skupnosti, njeno
identiteto in zgodovino, ter izražajo škodljivo nevednost politike
vodenja študentke organizacije, ki bistveno slabi javno dobro.

Ljubljana, 14.1.2021

Ddr. Boris Mihalj, predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije