Plačilo članarine za leto 2016!

Spoštovane članice in spoštovani člani,

še je čas, da poravnate članarino za leto 2016 (zadnji rok je do 1.9.2016).

Letna članarina za redno zaposlene znaša 40€, za samozaposlene in upokojene člane pa znaša 20€.

Po sklepu občnega zbora iz leta 2011 lahko zaprosite tudi za odpis letne članarine v kolikor niste imeli zadostnih prihodkov. To velja za samozaposlene, brezposelne in upokojence.

Z novo gledališko sezono bomo po sklepu občnega zbora uvedli letne nalepke za izkaznice s katerimi nam je omogočen tudi ogled predstav.

Člani, ki plačujete (ali imate plačano) članarino preko gledališča – boste nalepke prejeli pri svojih predsednikih ali tajnikih enot do septembra 2016.

Plačilo članarine za leto 2016 lahko opravite preko katerekoli spletne banke ali na pošti in banki (z UPN nakaznico).

Kako plačati članarino:

1. z nakazilom na transakcijski račun društva: SI56 6100 0600 0006 642

Banka: Delavska
hranilnici d.d.,

BIC koda banke je: HDELSI22

Naslov: ZDUS, Cankarjeva 11, Ljubljana

koda namena ADMG

namen: članarina 2016

referenca SI00 2016.

znesek: 40€ (zaposleni), 20€ (samozaposleni, upokojenci)

Ne pozabite napisati svoje ime in priimek, če boste plačevali na pošti ali banki.

2. osebno pri tajniku ZDUS-a Alenu po 18.7.2016. 

Prej prosim pokličite na telefonsko številko 041/720-015.

Plačilo bo možno le po dogovoru, saj moramo po novem voditi blagajniške dnevnike in ne smemo prosto poslovati z gotovino.

3. Pri predsednikih enot, ki vam bodo ev. zbrani denar od članov nakazali ali na društven račun ali pa ga prinesli tajniku. Potrdila boste prejeli naknadno.

 

Hvala za vašo pozornost in hvala vsem, ki ste članarino za letošnje leto že poravnali.

Tajništvo

p.s.

članarino lahko IO ZDUS članu odpiše s prošnjo/sporočilom člana, ki se pošlje na info@zdus.si
Članarino lahko poravnate v več obrokih.

 

foto: vir