Plačilo članarine za leto 2020

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!          

V skladu s statutom društva vas obveščamo, da je čas za poravnavo članarine za leto 2020. Skrajni rok za plačilo je do meseca marca.

Letna članarina znaša za redno zaposlene 40€, za samostojne ustvarjalce in za upokojene člane 20,00€. Upokojeni člani, ki so dopolnili 75. let so upravičeni plačila letne članarine.

Tudi letos bomo izdajali nalepko kot potrdilo za plačano članarino! Nalepka se nalepi na sprednjo stran članske izkaznice. Nalepko prejmete po plačilu članarine (pošljemo jo lahko po pošti ali jo prevzamete pri tajniku osebno). Redno zaposleni, ki plačujete članarino pri plači, boste prejeli nalepko pri predsedniku enote. Upokojeni člani starejši od 75. let prejmete trajno nalepko.

Članarino poravnate na transakcijski račun društva. 

S člansko izkaznico je mogoč dobiti na blagajnah gledališč brezplačno vstopnico za ogled predstav, popust za določene dramske predstave v Cankarjevem domu in 20% popusta za knjige iz Knjižnice MGL.

Z zbrano članarino, ki je edini društveni dohodek, urejamo spletno stran www.zdus.si, kjer objavljamo novice in informacije o delovanju ZDUS-a. Odzivamo se na spremembe zakonov na področju kulture in zaposlovanja v javnih zavodih, sofinanciramo Sklad Staneta Severja in vzdržujemo Sklad Jerneja Šugmana, vsako leto izvedemo Prešernov recital in sodelujemo v mednarodni sindikalni zvezi gledaliških ustvarjalcev – FIA. Skupaj z Mednarodnim gledališkim inštitutom (ITI) obeležujemo svetovni dan gledališča, podeljujemo nagrade ZDUS idr. Skrbimo tudi za grob naših dramskih igralcev (Borštnik, Verovšek, Levar, Nablocka, Sever, Skrbinšek, Drolc) na ljubljanskih Žalah. 

Samostojni ustvarjalci in upokojeni člani imajo možnost plačila članarine v več obrokih oz. lahko zaprosijo izvršilni odbor za enoletni odpis članarine (zaradi majhnega letnega zaslužka, manjšega obsega dela, porodniška, bolezen ipd.). Članarino lahko poravnate z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN obrazec dobite na plačilnih mestih) na banki, na pošti, pri pooblaščenih trgovcih (Mercator center, Tuš idr.) ali preko vaše e-banke. Lahko pa vplačate članarino tudi na blagajni Delavske hranilnice, kjer imamo odprt poslovni račun. Potrebno je le paziti, da je transakcijski račun društva in ne Sklada Jerneja Šugmana. 

UPN je potrebno izpisati z naslednjimi podatki:

Prejemnik:

Ime in naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Mestni trg 17, Ljubljana

Koda namena: ADMG 

Namen: Članarina 2020

BIC: HDELSI22

IBAN: SI56 6100 0600 0006 642

Referenca: SI00 2020

Ne bančni nalog pozabite napisati tudi vašega imena in naslova – če ga izpolnjujete ročno. Na izpisan naslov vam bomo poslali nalepko. Sporočite nam, če želite prejeti nalepko na kakšen drug naslov ali jo prevzeti osbno. 

V kolikor želite tudi donirati v Sklad Jerneja Šugmana, lahko to storite prav tako na banki ali z UPN nalogom.

ZDUS  – Sklad Jerneja Šugmana

Mestni trg 17, 1000 Ljubljana 

IBAN: SI56 6100 0001 8842 597 

Račun je odprt pri Delavski hranilnici.

e-pošta: sklad@zdus.si  

Na vaš naslov, vam bomo poslali v podpis donatorsko pogodbo za nakazan znesek.

Sklad Jerneja Šugmana je bil osnovan z namenom ohranjanja spomina na Jernejevo umetniško in človeško plemenitost, ki jo je izkazoval kot vsestranski igralec, prvak SNG Drame Ljubljana in profesor na AGRFT. 

Sklad je namenjen predvsem štipendiranju mladih talentov s področja dramske umetnosti, ki so se v času študija že izkazali kot delovni, odgovorni in željni nadaljnjega izobraževanja ali samostojnega umetniškega dela.  

Za vašo podporo in plačilo letne članarine, spoštovani člani in članice ZDUS, se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.   

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo preko e-naslova: info@zdus.si

foto: vir