PODPORA PRIZADEVANJU STAVKAJOČIH ZAPOSLENIH NA JAVNI RTV

Združenje dramskih umetnikov Slovenije podpira prizadevanja zaposlenih na javni RTV Slovenija, ki so bila izražena na opozorilni stavki. 

Novinarke in novinarji, urednice in uredniki, se s svojim delom izkazujejo in izpostavljajo ne le kot posredniki vsakodnevnih informativnih sporočil, temveč udejanjajo želeni normativ predstavljanja temeljnih družbenih vsebin javnosti ter oblikujejo zgled celostne usmerjenosti skupnosti. 

Ostro zavračamo: razgradnjo programa javne RTV, neupravičeno krepitev vpliva politike na področja drugih strok, poskuse materialnega izčrpavanja, razčlovečenja posameznikov in javnega prostora ter neposredno izvajanje nasilja nad zaposlenimi in s tem posredno izvajanje nasilja nad ciljnim občinstvom.

Javna RTV vključuje širok nabor strokovno usposobljenih poklicev in služb, ki terjajo poglobljeno poznavanje delovnih procesov ter specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnimi študijskimi procesi ter usposabljanji, za samostojno urejanje notranjih razmer, brez vpletanja vplivov predstavnikov države in njenih organov zastopanja. Odločanje o določenem družbenem področju in celoti mora ostati podrejeno izbranim načelom in ravnanju v skupnem družbenem prostoru.

Ljubljana, 27. 5. 2022

                         ddr. Boris Mihalj,
predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije