Poročilo ZDUSA Evropski komisiji

Udeležencem in evropski komisiji smo opisali vedno bolj resne posledice, ki jih ima pomanjkanje socialnega dialoga pri nas ter še enkrat pozvali, da je Sloveniji pri vzpostavitvi le tega potrebno  pomagati, saj že od vstopa v EU v Sloveniji ne obstaja reprezentativna delodajalska organizacija na tem področju, kar bistveno vpliva na bolj učinkovit socialni dialog.

Opozorili smo, da država in MzK kulturi in seveda tudi področju ne namenjata dovolj sredstev in da so pogoji za njihovo pridobivanje vedno bolj zahtevni.

Opozorili smo na klavrne pogoje umetnikov, ki delajo v nevladnem področju, ki so večinoma žrtve prekarnih delovnih razmerij in živijo na meji in celo pod mejo socialne revščine.

V okviru točke o varstvu in zdravju pri delu smo opozorili na pomanjkljivosti teh ukrepov v posebnih pogojih gostovanj v drugih prireditvenih prostorih in se zavezali, da se bomo v prihodnje v ZDUS bolj posvetili razvoju orodij za ocenjevanje sektorskih tveganj.

Predsedujoči sestanka Rolf Bolwin iz Nemčije je spodbudno ocenil naš prispevek. Ob tem se je opredelil, da je Slovenija za Evropsko unijo pomembna članica in da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da se bo Slovenija v polni meri vključila v evropski socialni dialog, kar utegne prispevati k razreševanju perečih vprašanj.

 

Eva Kraš

 

Pri delu smo sodelovali Eva Kraš, Marko Simčič, Maja Sever ter predsednica Saša Pavček.
Sodelovanje je podprl SVIZ.

 

Celotno poročilo si lahko naložite in ogledate tukaj: Porocilo-ZDUSA-EK-marec-20181

foto: vir