Pregled aktivnosti 2010

16. oktobra 2010
Mednarodni znanstveni simpozij Dramaturgija med realnostjo in vizijo: Vloga dramaturgije – ključ do ustvarjalnega procesa v gledališču na Festivalu Borštnikovo srečanje
Udeleženci: Synne K. Behrndt iz Velike Britanije, Shelley Orr iz Združenih držav Amerike, Ursula Wenderberg iz Švice, Regine Elzeinheimer iz Nemčije, Diana Koloini in Tatjana Ažman in Slovenije, Magnus Florin iz Švedske in Tomaž Toporišič iz Slovenije.
Na Simpoziju so se predstavili uveljavljeni dramaturgi, ki delujejo na različnih področjih, in v svojih referatih orisali kreativne pristope ter nas seznanili tudi z raznolikostjo svojih ustvarjalnih karier. Poleg tega smo nekaj časa namenili odprti debati med udeleženci simpozija in obiskovalci.
Izhodišče tokratnega simpozija je torej dramaturgija, véda, za katero je značilna ena najkompleksnejših poklicnih definicij med strokami s področja uprizoritvenih umetnosti. Ne samo zaradi raznolikih izkušenj, ki jih imajo dramaturgi po svetu, temveč tudi zaradi neprestanega odkrivanja novih področij tega poklica. Udeleženci bodo spregovorili o tem, kako bi dramaturgovo delo lahko natančno definirali; kako dramaturg vpliva na teorijo in prakso uprizoritvenih umetnosti; kaj je tisto, kar dela to simbiozo tako neberljivo; ali je res, da je poklic dramaturga obstajal celo, preden je bil v sodobnem gledališču zares vzpostavljen poklic režiserja; kaj natančno se je potem zgodilo, da je ravno ta gledališki profil tolikokrat preverjan, tako s stališča svojega pomena kot tudi uporabnosti; ali so tovrstno disperzijo svoje ustvarjalne širine ustvarili dramaturgi sami, medtem ko so iskali nove kreativne postopke, ali pa je vse skupaj le del najnavadnejšega evolucijskega procesa. Poskušali smo odgovoriti na vprašanje, ali je dovolj, če trdimo, da je naloga dramaturgije praktično in teoretično ustvarjalno delovanje pri predstavah, performansih, koncertih, festivalih, posebnih dogodkih, teoretično in praktično črpanje zgodovinskih, statističnih, biografskih in uprizoritvenih podatkov ter raziskovanje uprizoritvenih umetnosti, prevajanje, dramska pisava in ustvarjanje novih del, ali celo kaj drugega in kaj več … In na tem mestu se srečamo še z enim od najpomembnejših dejstev sodobnega gledališča. Dramaturgi so namreč močni oblikovalci javnega mnenja, saj so nenazadnje podvrženi nenehnemu iskanju smisla v vsem, s čimer se srečujejo. Pa naj se to iskanje zgodi v procesu načrtovanja gledališke sezone ali pri dajanju odgovorov na repertoarne odločitve, vse od sklepanja majhnih strateških potez pa do upravičevanja številnih umetniških, včasih celo političnih odločitev. Toda … ali dramaturgi v svojem poklicu sploh lahko hkrati uživajo in so vizionarji novih priložnosti? Ali je poklic dramaturga zares tako posvečeno poslanstvo, da se nam ni potrebno pritoževati nad njegovim statusom in prepoznavnostjo …

Drugo:
Na povabilo sekretariata v Parizu se je g. Henrik Neubauer udeležil proslave ob Mednarodnem dnevu plesa v Parizu, april 2010, projekt Gorana Bogdanovskega Go Out and Dance pa je na pobudo SC ITI od lanskega leta pod neposrednim pokroviteljstvom Mednarodnega gledališkega inštituta ITI.
Na pobudo SC ITI se je Drama SNG Ljubljana odzvala pozivu za Festival antične drame na Cipru, kar je ob podpori SC ITI pripeljalo k uspešnemu gostovanju Julija 2010.
Staša Mihelčič in Ana Kržišnik sta se na povabilo Hrvaškega centra ITI udeležili Hrvaškega Showcasea v Zagrebu, november 2010