Pregled aktivnosti 2011

PREGLED AKTIVNOSTI 2011

19. januarja 2011
Predstavi Veter v vejah borov v režiji Jerneja Lorenzija je prejela nagrado Uchimura, ki jo podeljuje sekretariat ITI, Japonski center ITI in fundacija Uchimura. Nagrada je bila podeljena januarja 2011 v Mariboru, predal jo je odpravnik poslov Japonske ambasade v Sloveniji. ITI Worldwide je zastopala predsednica SC ITI.

27. marca 2011
TSD v Kranju in svetovni dan gledališča:
srečanje regionalnih centrov ITI (Hrvaška, Slovenija in novoustanovljena Srbija) ter okrogla miza v sodelovanju vseh treh centrov in IPF ITI z naslovom Dramska Pisava v obdobju krize. Sodelujoči: Svetislav Jovanov, Dušana Todorović, Jordan Cvetanović, Željka Turčinović, Ivor Martinić, Simona Semenič, Draga Potočnjak, Boštjan Tadel, Jasen Boko in Tatjana Ažman.
Svetovni dan gledališča, ki ga po vsem svetu obeležujemo 27. marca, je ena od nosilnih dejavnosti Mednarodnega gledališkega inštituta (ITI – International Theatre Institute). Letos smo v posvetitev tega dne in v okviru spremljevalnih dogodkov na Tednu slovenske drame v sodelovanju s še tremi nacionalnimi centri s področja Balkana (Hrvaške, Srbije in BiH) pripravili mednarodno okroglo mizo z naslovom Dramska pisava v obdobju krize. Spregovorili smo o tem, na kakšen način se na ta prepišni čas odziva sodobna dramatika in na kakšen način bi lahko opredelili posledice na trenutno krizo, ki je, kot vse kaže, v vse večjem razmahu. Pogled ustvarjalcev s tega območja je brez dvoma specifičen, do neke mere pa lahko seveda potegnemo tudi določene vzporednice s splošnim stanjem v svetu. Pa je v tem trenutku sodobni avtor dovolj prodoren in razumljen in kakšen je sploh njegov vpliv? Kakšni so pogoji za razvoj novih tem v institucionalnih in izven institucionalnih gledališčih? Dramska besedila so namreč precej odvisna od splošnega kulturno-političnega položaja v posameznih državah, gledališče pa je vedno držalo ogledalo družbi in opozarjalo na morebitne anomalije. In, katere teme so danes tiste, ki bi jim lahko pripisali »krizno« osnovo in katera med njimi je v zadnjem času prevzela vodilno vlogo … Na okrogli mizi, ki sta jo povezovala Jasen Boko, član Hrvaškega centra ITI in predsednik IPF ITI (International Playwrights Forum ITI), ugleden dramaturg, dramatik, pisatelj, gledališki kritik in teatrolog ter dober poznavalec gledališča ter Tatjana Ažman, dramaturginja in predsednica Slovenskega centra ITI, so o tem spregovorili ugledni gostje iz tujine (Hrvaška, Srbija, BiH) in domači ustvarjalci oziroma strokovnjaki s tega področja.

26. – 29. junija 2011
Predsednica se je udeležila festivala Sterijino pozorje v Novem Sadu, kjer je od spomladi tudi sedež novega nacionalnega centra v tej državi. Pri projektu ustanavljanja novega centra v balkanski regiji je Tatjana Ažman aktivno sodelovala. Gostji festivala sta bili tudi Petra Pogorevc iz MGL, ki je navezala stike na področju založništva ter Marinka Poštrak s festivala Teden slovenske drame v PGK, ki bo tudi partner novo nastajajočega projekta povezovanja treh držav (Hrvaške, Srbije in Slovenije) na področju dramske pisave.

September 2011
Tatjana Ažman je članica mednarodne žirije nagrade Uchimura 2011, nagrade, ki jo podeljuje izvršni svet ITI in japonska fundacija Uchimura.

19. – 25. septembra 2011

Svetovni kongres ITI na Kitajskem (Xiamen):

– Ponovna vloga kandidature za Izvršni svet ITI ter sodelovanje na dogodkih Kongresa.

Iz poročila:
SC ITI je sodeloval že pri pripravi 33. svetovnega kongresa, in sicer z delom Tatjane Ažman v mnogih delovnih skupinah, ki so kar tri leta delale na prenovi te velike mednarodne organizacije. Tako je prišlo do številnih sprememb v ustanovnem aktu, v pravilnikih za delo Centrov ITI, regionalnih centrov ter forumov in skupin. Sodelovala je tudi pri selekciji sporeda za kongres, ki so ga več kot leto dni pripravljali umetniki iz vsega sveta. Prav tako je Tatjana Ažman žirantka v komisije za prestižno gledališko nagrado Uchimura, ki jo podeljuje Japonska fundacija Uchimura in Japonski center ITI, veliko pa je bilo vloženega tudi v pripravo poročil dela centra in v pripravo ponovne kandidature v izvršni svet (EC ITI).
Kongresa so se udeležili predstavniki držav članic in pridruženih članic ter opazovalcev iz kar 73 držav sveta in vseh kontinentov, skupaj več kot 300 umetnikov vseh področij uprizoritvenih umetnosti. Odlično pripravljen Kongres je navdušil vse zbrane, bil je kot nekakšen preporod – organizacijo se je z mnogimi novimi udeleženci prenovila, prišlo je veliko mladih ljudi. Ti so spremljali program kongresa in umetniški del, ki sta ga pripravila ministrstvi za kulturo province Fujian in Kitajske, sodelovali so v srečanjih in sestankih delovnih skupin, komitejev in forumov, saj so slednji program dopolnili z mnogimi workshopi, predstavitvami, srečanji. Kongres je postal ena od pomembnejših in resnejših platform na področju svetovne scene uprizoritvenih umetnosti, saj so se nam pridružili tudi mnogi gostje iz sorodnih organizacij, potekal pa je pod pokroviteljstvom Irine Bokove, generalne direktorice Unesca.
Na volitvah v izvršni svet ITI (EC ITI) je Tatjana Ažman odlično opravila predstavitev in na glasovanju prejela 32 glasov od 50-tih, kar je pomenilo, da je med 26 kandidati, vsi so priznani umetniki ali pa eni glavnih nosilcev promocije uprizoritvene umetnosti v svojih državah, zasedla deseto mesto. To ji je prineslo ponovno uvrstitev v vodstvo organizacije, kjer je zasedenih devetnajst mest.

– Naš predlog za ustanovitev naziva Svetovna prestolnica uprizoritvenih umetnosti Ljubljana 2015/ World Performing Arts Capital Ljubljana 2015 je bil naprej sprejet na rednem sestanku izvršnega sveta ITI, kjer je Tatjana Ažman prebrala pismo podpore Mestne občine Ljubljana in na kratko opisala projekt. Predlog je bil s strani izvršnega sveta ITI in generalnega direktorja ITI uvrščen v program dela ITI-ja v obdobju 2011 – 2013 in bil na skupščini enoglasno sprejet.
Zdaj je pomembno, da se povežemo z Nacionalno komisijo za Unesco in da skupaj oblikujemo predlog, seveda ob pomoči direktorata ITI v Parizu. Prav tako je pomembno, da se oblikuje mednarodna skupina ekspertov in najsposobnejših domačih gledaliških umetnikov, ki bi nam pri tem še dodatno pomagali. Cilji tega naziva morajo biti oblikovani tako, da bodo poudarili osnovna načela in cilje svetovnega ITI-ja, hkrati pa je želja Slovenskega centra ITI, da bi na ta način pripomogli k večji vidnosti in prepoznavnosti naše uprizoritvene umetnosti, še posebej pa vsega, kar na tem področju prispeva Ljubljana kot glavno mesto ene najmanjših evropskih držav. Ljubljana kot potencialna prva nosilka naziva ima veliko nalogo. Kakor bomo projekt oblikovali, tako bo potem dalje živel po svetu.

Drugo:
Na pobudo Slovenskega centra ITI, je Hrvaški center ITI izbral in prevedel dramsko besedilo Matjaža Zupančiča, ki je izšlo v reviji Kazalište, na podlagi novega sodelovanja s festivalom Sterijino pozorje v Novem Sadu pa je tam izšel še en Zupančičevo dramsko besedilo v srbskem jeziku.

27. marca – 11. aprila 2011 na TSD
DELAVNICE DRAMSKE PISAVE – PRVI DEL
Po mednarodni okrogli mizi, posvečeni mreženju festivalov (2009), mednarodnih okroglih mizah, ki so potekale v sodelovanju z Mednarodnim forumom dramskih pisateljev pri ITI (International Playwrights Forum – IPF ITI) leta 2010 in 2011, je letošnje dogajanje naravnano bolj praktično.
Regionalna delavnica dramskega pisanja po potekala v sodelovanju nacionalnih ITI centrov iz Hrvaške, Srbije in Slovenije, IPF ITI in dveh nacionalnih festivalov (TSD v Kranju in Sterinijo pozorje v Novem Sadu) in hkrati pomeni tudi prvo tovrstno mednarodno sodelovanje v okviru mreže ITI. Vse od osamosvojitve dalje je bilo namreč delo nacionalnih centrov v takih povezavah in sodelovanju skorajda nemogoče, saj smo šele zdaj priča ponovni revitalizaciji regije in novim možnostim za sodelovanje. Lansko leto se je mreži pridružil nacionalni center v Srbiji, v teh dneh pa se odpira nov center v Bosni in Hercegovini, kar seveda pomeni številne nove odprte poti za tovrstno projektno in tudi medfestivalsko povezovanje in sodelovanje.
Osnovna ideja mednarodne delavnice je izmenjava gledaliških, pisateljskih izkušenj in znanja skozi aktivno sodelovanje med mentorji in mladimi dramatiki iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. V procesu dela, ki bo potekal v treh ciklusih, v Kranju konec marca v sklopu festivala TSD, v Zagrebu konec aprila ter v začetku junija v okviru Sterijinega pozorja, bo projekt rezultiral s scensko predstavitvijo vseh treh del.
V projektu bodo kot mentorji sodelovali Vinko Moderndorfer, Boško Milin in Jasen Boko ter tri mlade dramatičarke Simona Hamer, Sanja Savić in Lana Šarić. Cilj je nastanek treh novih dramskih del, ki jih bodo dramatičarke gradile ob pomoči priznanih mentorjev, ti pa bodo z njimi sodelovali v Kranju, Zagrebu in Novem Sadu, torej vsak mentor posebej na svojem »prizorišču«. Celotna ekipa se bo seveda ob koncu sestala v Novem Sadu, in takrat bomo pripravili tudi skupno srečanje vseh sodelujočih ter si izmenjali prve izkušnje, nabrane skozi delovni proces našega prvega skupnega projekta.

26. aprila 2011
DELAVNICE DRAMSKE PISAVE – DRUGI DEL DELAVNIC V ZAGREBU
Tatjana Ažman je z direktorico PGK Mirjam Drnovšček obiskala mednarodno delavnico dramskega pisanja v Zagrebu, kjer sta se srečali tudi z vodstvom Hrvaškega centra ITI, udeleženkami in mentorjem Jasenom Bokom.

28. maja – 1. junija 2011
DELAVNICE DRAMSKE PISAVE – SKLEPNI DEL
Predstavnici PG Kranj (Mirjam Drnovšček in Marinka Poštrak) ter Tatjana Ažman, ki je predstavljala SC ITI so se udeležile sklepne faze delavnic na Sterijevem pozorju v Novem Sadu.
Gostitelji so pripravili dogodke, na katerem so predstavili udeležence delavnic in sodelujoče ustanove, ki so projekt vodile. Dogodke je zaokrožilo bralna predstavitev dram v nastajanju.

27. marca 2011
TSD v Kranju in svetovni dan gledališča:
srečanje regionalnih centrov ITI (Hrvaška, Slovenija in novoustanovljena Srbija) ter okrogla miza v sodelovanju vseh treh centrov in IPF ITI z naslovom Dramska Pisava v obdobju krize. Sodelujoči: Svetislav Jovanov, Dušana Todorović, Jordan Cvetanović, Željka Turčinović, Ivor Martinić, Simona Semenič, Draga Potočnjak, Boštjan Tadel, Jasen Boko in Tatjana Ažman.
Svetovni dan gledališča, ki ga po vsem svetu obeležujemo 27. marca, je ena od nosilnih dejavnosti Mednarodnega gledališkega inštituta (ITI – International Theatre Institute). Letos smo v posvetitev tega dne in v okviru spremljevalnih dogodkov na Tednu slovenske drame v sodelovanju s še tremi nacionalnimi centri s področja Balkana (Hrvaške, Srbije in BiH) pripravili mednarodno okroglo mizo z naslovom Dramska pisava v obdobju krize. Spregovorili smo o tem, na kakšen način se na ta prepišni čas odziva sodobna dramatika in na kakšen način bi lahko opredelili posledice na trenutno krizo, ki je, kot vse kaže, v vse večjem razmahu. Pogled ustvarjalcev s tega območja je brez dvoma specifičen, do neke mere pa lahko seveda potegnemo tudi določene vzporednice s splošnim stanjem v svetu. Pa je v tem trenutku sodobni avtor dovolj prodoren in razumljen in kakšen je sploh njegov vpliv? Kakšni so pogoji za razvoj novih tem v institucionalnih in izven institucionalnih gledališčih? Dramska besedila so namreč precej odvisna od splošnega kulturno-političnega položaja v posameznih državah, gledališče pa je vedno držalo ogledalo družbi in opozarjalo na morebitne anomalije. In, katere teme so danes tiste, ki bi jim lahko pripisali »krizno« osnovo in katera med njimi je v zadnjem času prevzela vodilno vlogo … Na okrogli mizi, ki sta jo povezovala Jasen Boko, član Hrvaškega centra ITI in predsednik IPF ITI (International Playwrights Forum ITI), ugleden dramaturg, dramatik, pisatelj, gledališki kritik in teatrolog ter dober poznavalec gledališča ter Tatjana Ažman, dramaturginja in predsednica Slovenskega centra ITI, so o tem spregovorili ugledni gostje iz tujine (Hrvaška, Srbija, BiH) in domači ustvarjalci oziroma strokovnjaki s tega področja.

26. – 29. junija 2011
Predsednica se je udeležila festivala Sterijino pozorje v Novem Sadu, kjer je od spomladi tudi sedež novega nacionalnega centra v tej državi. Pri projektu ustanavljanja novega centra v balkanski regiji je Tatjana Ažman aktivno sodelovala. Gostji festivala sta bili tudi Petra Pogorevc iz MGL, ki je navezala stike na področju založništva ter Marinka Poštrak s festivala Teden slovenske drame v PGK, ki bo tudi partner novo nastajajočega projekta povezovanja treh držav (Hrvaške, Srbije in Slovenije) na področju dramske pisave.

30. – 2. novembra 2011
PRVO SREČANJE REGIONALNIH CENTROV ITI
V Zagrebu je na povabilo Hrvaškega centra ITI prvo srečanje regionalnih centrov ITI, ki so v zadnjih letih že vzpostavili sodelovanje in v okviru katerih je potekal tudi dogodek mednarodnih delavnic dramskega pisanja (Hrvaška, Srbija in Slovenija). Prvič so se pridružili tudi predstavniki nedavno ustanovljenega ITI centra BiH ter Makedonskega centra ITI, ki mu predseduje Ivanka Apostolova, tudi članica ZDUS. SC ITI je v preteklem obdobju na področju povezovanja v regiji odigral pomembno vlogo, saj je pri ustanovitvi precej pripomogle z osebnim angažmajem predsednice tako na nivoju domačega ITI centra, kot tudi v okviru njenega dela v EC ITI. Še posebej to veja za Makedonski center ITI, ki je doživel popolno preobrazbo in dobil novo in perspektivno vodstvo. Sestanka in delavnice o delovanju centrov v okviru mreže so se udeležili tudi predstavniki iz Bolgarije in Albanije, kjer trenutno še ne beležimo omembe vredne aktivnosti na področju ITI. Sodelovala pa sta tudi Generalni direktor ITI Tobias Biancone in izvršna direktorica ITI za mednarodno sodelovanje Petya Hristova. Na srečanju je bil ustanovljen regijski center ITI s trenutnim sedežem Zagrebu in storjen prvi korak k še tesnejšemu sodelovanju v okviru regije.