Pregled aktivnosti 2012

PREGLED AKTIVNOSTI 2012

27. marca 2011 – Svetovni dan gledališča

Podelitev priznanj ZDUS z branjem domače in mednarodne gledališke poslanice ITI.

SC ITI je poskrbel za prevod in promocijo mednarodnega dogodka na ta dan v Parizu.

27. marca – 11. aprila 2011 na TSD

DELAVNICE DRAMSKE PISAVE – PRVI DEL

Po mednarodni okrogli mizi, posvečeni mreženju festivalov (2009), mednarodnih okroglih mizah, ki so potekale v sodelovanju z Mednarodnim forumom dramskih pisateljev pri ITI (International Playwrights Forum – IPF ITI) leta 2010 in 2011, je letošnje dogajanje naravnano bolj praktično.

Regionalna delavnica dramskega pisanja po potekala v sodelovanju nacionalnih ITI centrov iz Hrvaške, Srbije in Slovenije, IPF ITI in dveh nacionalnih festivalov (TSD v Kranju in Sterinijo pozorje v Novem Sadu) in hkrati pomeni tudi prvo tovrstno mednarodno sodelovanje v okviru mreže ITI. Vse od osamosvojitve dalje je bilo namreč delo nacionalnih centrov v takih povezavah in sodelovanju skorajda nemogoče, saj smo šele zdaj priča ponovni revitalizaciji regije in novim možnostim za sodelovanje. Lansko leto se je mreži pridružil nacionalni center v Srbiji, v teh dneh pa se odpira nov center v Bosni in Hercegovini, kar seveda pomeni številne nove odprte poti za tovrstno projektno in tudi medfestivalsko povezovanje in sodelovanje.

Osnovna ideja mednarodne delavnice je izmenjava gledaliških, pisateljskih izkušenj in znanja skozi aktivno sodelovanje med mentorji in mladimi dramatiki iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. V procesu dela, ki bo potekal v treh ciklusih, v Kranju konec marca v sklopu festivala TSD, v Zagrebu konec aprila ter v začetku junija v okviru Sterijinega pozorja, bo projekt rezultiral s scensko predstavitvijo vseh treh del.

V projektu bodo kot mentorji sodelovali Vinko Moderndorfer, Boško Milin in Jasen Boko ter tri mlade dramatičarke Simona Hamer, Sanja Savić in Lana Šarić. Cilj je nastanek treh novih dramskih del, ki jih bodo dramatičarke gradile ob pomoči priznanih mentorjev, ti pa bodo z njimi sodelovali v Kranju, Zagrebu in Novem Sadu, torej vsak mentor posebej na svojem »prizorišču«. Celotna ekipa se bo seveda ob koncu sestala v Novem Sadu, in takrat bomo pripravili tudi skupno srečanje vseh sodelujočih ter si izmenjali prve izkušnje, nabrane skozi delovni proces našega prvega skupnega projekta.

26. aprila 2011

DELAVNICE DRAMSKE PISAVE – DRUGI DEL DELAVNIC V ZAGREBU

Tatjana Ažman je z direktorico PGK Mirjam Drnovšček obiskala mednarodno delavnico dramskega pisanja v Zagrebu, kjer sta se srečali tudi z vodstvom Hrvaškega centra ITI, udeleženkami in mentorjem Jasenom Bokom.

29. aprila 2011 – Mednarodni dan plesa

SC ITI je prevedel in posredoval mednarodno poslanico.

28. maja – 1. junija 2011

DELAVNICE DRAMSKE PISAVE – SKLEPNI DEL

Predstavnici PG Kranj (Mirjam Drnovšček in Marinka Poštrak) ter Tatjana Ažman, ki je predstavljala SC ITI so se udeležile sklepne faze delavnic na Sterijevem pozorju v Novem Sadu.

Gostitelji so pripravili dogodke, na katerem so predstavili udeležence delavnic in sodelujoče ustanove, ki so projekt vodile. Dogodke je zaokrožilo bralna predstavitev dram v nastajanju.

30. – 2. novembra 2011

PRVO SREČANJE REGIONALNIH CENTROV ITI

V Zagrebu je na povabilo Hrvaškega centra ITI prvo srečanje regionalnih centrov ITI, ki so v zadnjih letih že vzpostavili sodelovanje in v okviru katerih je potekal tudi dogodek mednarodnih delavnic dramskega pisanja (Hrvaška, Srbija in Slovenija). Prvič so se pridružili tudi predstavniki nedavno ustanovljenega ITI centra BiH ter Makedonskega centra ITI, ki mu predseduje Ivanka Apostolova, tudi članica ZDUS. SC ITI je v preteklem obdobju na področju povezovanja v regiji odigral pomembno vlogo, saj je pri ustanovitvi precej pripomogle z osebnim angažmajem predsednice tako na nivoju domačega ITI centra, kot tudi v okviru njenega dela v EC ITI. Še posebej to veja za Makedonski center ITI, ki je doživel popolno preobrazbo in dobil novo in perspektivno vodstvo. Sestanka in delavnice o delovanju centrov v okviru mreže so se udeležili tudi predstavniki iz Bolgarije in Albanije, kjer trenutno še ne beležimo omembe vredne aktivnosti na področju ITI. Sodelovala pa sta tudi Generalni direktor ITI Tobias Biancone in izvršna direktorica ITI za mednarodno sodelovanje Petya Hristova. Na srečanju je bil ustanovljen regijski center ITI s trenutnim sedežem Zagrebu in storjen prvi korak k še tesnejšemu sodelovanju v okviru regije.

SEZNAM DRUGIH AKTIVNOSTI SC ITI V 2012:

1. Izšel je prispevek v letni izdaji publikacije Theatre in Japan – Theatre Abroad 2011, ki je posvečena tudi izbranim tujim državam – prispevek napisala Tatjana Ažman, izid marca 2012.

2.. Tatjana Ažman se je kor članica delovnih teles udeleževala sestankov strokovne skupine pri festivalu Borštnikovo srečanje in Mestni občini Ljubljana.

3. Obveščali smo o aktualnih dogodkih, razpisih in pozivih, ki smo jih prejemali prek svetovnega spleta. Izjemno učinkovita in dobrodošla je pri tem skupina SC ITI na spletnem omrežju Facebook.

4. Tatjana Ažman je nadaljevala z aktivnostmi v delovnih telesih ITI-ja: skupina za centre, komiteje in forume, skupina za človekove pravice (spremljanje kršitev človekovih pravic uprizoritvenih umetnikov celega sveta) in v skupini za nagrade in priznanja, pri delovnih telesih za pripravo kongresa ITI pa spremlja nastajanje projektov v času kongresa, ki jih pripravljajo forumi in komiteji ter kot povabljena članica Izvršnega sveta tudi v delovni skupini, katere nosilec je Izvršilni odbor matične organizacije – EC ITI.

5. Še naprej potekajo aktivnosti v zvezi s projektom World Performing Arts Capital. Trenutno je izdelana prva faza projekta.

6. Tatjana Ažman se je na povabilo ITI centra Fujairah (UAE) udeležila tamkajšnjega Festivala monodrame in sestanka EB ITI, na katerega je bila vabljena kot članica EC (19. – 28. 1. 2011)

7. Tatjana Ažman se je udeležila sestanka EC ITI v Parizu (2. , 3. 3. 2011)

8. Na mednarodni razpis za nagrado Uchimura je SC ITI dal pobudo za prijavo projekta Hanne Preuss. (Julij 2011)

9. V Stockholmu na Švedskem je potekal prvi Showcase Švedskega centra ITI in ASSITEJ, ki se ga je na povabilo ŠC ITI udeležila Tatjana Ažman. V okviru sporeda si je ogledala 12 predstav vseh žanrov ter vzpostavila izjemno pomembne stike z mednarodnimi vodji festivalov, tamkajšnjimi gledališkimi skupinami in posamezniki (17. – 21. 11. 2011)