Pregled aktivnosti 2013

Poglavje o slovenskem gledališču za knjigo World of Theatre pripravlja Tatjana Ažman. Besedilo o zadnjih treh sezonah bo v tej knjigi izšlo v angleškem, francoskem in arabskem jeziku.

TSD 2013
SC ITI je v okviru mednarodnega sporeda na festivalu sodeloval pri organizaciji in izvedbi srečanja IPF ITI. Gostje so za domačo zainteresirano javnost pripravili predstavitev sodobne dramatike držav iz katerih prihajajo.
Na tokratnem TSD je potekal tudi zaključek mednarodne delavnice dramske pisave, v okviru katerega je bila izvedena bralna uprizoritve vseh treh del.

Novembra 2013 je bila v okviru generalne skupščine Unesca v Parizu vložena in potrjena resolucija za oblikovanje naziva ITI/UNESCO World Performing Arts Capital, projekta, katerega pobudnik je Tatjana Ažman.

SC ITI bo sprejel z ZDUS-ovim pravilnikom usklajen pravilnik svojega delovanja. Poleg
Individualnih članov naj bi SC ITI v prihodnje v svoje delo vključil tudi tako imenovane kolektivne člane, slovenska poklicna gledališča in ostale zainteresirane.

2013

1.) TSD 2013 – SC ITI je v okviru mednarodnega sporeda na festivalu sodeloval pri organizaciji in izvedbi srečanja IPF ITI. Med 4. In 7. aprilom 2013 so gostje za domačo zainteresirano javnost pripravili predstavitev sodobne dramatike držav iz katerih prihajajo. Na TSD je potekal tudi zaključek mednarodne delavnice dramske pisave, v okviru katerega je bila izvedena bralna uprizoritve vseh treh del.

2.) Obveščanje o aktualnih dogodkih, razpisih in pozivih mednarodnega centra ITI v Facebook skupin Slovenskega centra ITI in na novi spletni strani ZDUS.

3.) Sodelovanje pri vsebinskem oblikovanju podstrani SC ITI na novi spletni strani ZDUS.

4.) Tatjana Ažman je nadaljevala z aktivnostmi v delovnih telesih ITI-ja, sodelovala je pri izbiri avtorja mednarodne poslanice ob Svetovnem dnevu gledališča, udeležila se je sestanka Executive Council maja 2014 v Spolettu, Italija; sodeluje pri pripravi Kongresa ITI, ki bo novembra 2014 v Armeniji (sodelovanje s Forumom dramskih pisateljev – IPF ITI in komitejem za mlade – YPC ITI pri pripravi sporeda v okviru kongresa).

5.) Še naprej potekajo aktivnosti v zvezi s projektom World Performing Arts Capital. Novembra 2013 je bila po mesecih aktivnih priprav in v sodelovanju mednarodne kulturne diplomacije v okviru generalne skupščine Unesca v Parizu vložena in sprejeta resolucija za oblikovanje naziva ITI/UNESCO World Performing Arts Capital, projekta, katerega pobudnik je Tatjana Ažman, ki bo pri projektu aktivno sodelovala tudi v prihodnje.

6.) Promocija slovenskega gledališča:

– Poglavje o slovenskem gledališču za knjigo World of Theatre je pripravila Tatjana Ažman. Besedilo o zadnjih treh sezonah bo v tej knjigi izšlo v angleškem, francoskem in arabskem jeziku (izid predvidoma novembra 2014).

– sodelovanje z Festivalom Boršnikovo srečanje, priporočila za vabila gostom, producentom iz tujine (na podlagi vabila producentov s festivala Tampere na Finskem, bo v ediciji 2014 v okviru sporeda izvedena Ponorela lokomotiva v produkciji SND Drama Ljubljana).

-sodelovanje z mednarodnimi gledališkimi umetniki, nudenje in posredovanje informacij s področja slovenske ustvarjalnosti.