Raziskava o stanju in razvoju sodobne slovenske dramatike

V sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom (SLOGI) je pripravljena Raziskava o stanju in razvoju sodobne slovenske dramatike. Njeni izsledki bodo osnova za načrt razvoja sodobne slovenske dramatike, zlasti njenega prevajanja v tuje jezike. Povezava na vprašalnik: https://survey.rodbina.org/index.php/373156?lang=sl

Raziskava z vprašalnikom nagovarja:

  • dramske avtorice_je, 
  • prevajalce_ke, 
  • umetniška vodstva in uprave gledališč, 
  • založnike_ce, urednike_ce, mentorje_ice, 
  • profesorice_je in učitelje_ice, 
  • odločevalce o sofinanciranju v državnih in občinskih telesih, 
  • dramaturge_inje, režiserke_je in druge poustvarjalce_ke 

sodobne slovenske dramatike. 

photo: source