RAZPIS NAGRAD SKLADA STANETA SEVERJA 2014

Upravni odbor Sklada Staneta Severja razpisuje na podlagi veljavnega pravilnika

NAGRADE SKLADA STANETA SEVERJA,
in sicer:

– DVE NAGRADI ZA IGRALSKE STVARITVE V SLOVENSKIH POKLICNIH GLEDALIŠČIH (SLOVENSKIH POKLICNIH DRAMSKIH IGRALCEV),

– ENO NAGRADO ZA IGRALSKO STVARITEV ŠTUDENTA DRAMSKE IGRE (AGRFT),

– IN ENO NAGRADO ZA IGRALSKO STVARITEV V SLOVENSKEM LJUBITELJSKEM GLEDALIŠČU.

V poštev pridejo igralske stvaritve odigrane v premiernih uprizoritvah v času od 30. septembra 2013 do 30. septembra 2014.
Kandidate za nagrade predlagajo z ustrezno pisno obrazložitvijo slovenska poklicna gledališča, profesionalna-izveninstitucionalna gledališča in profesionalne gledališke skupine, Združenje dramskih umetnikov Slovenije, odbori Združenja v posameznih gledališčih ter AGRFT v Ljubljani, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in posamezniki.

VSAK LAHKO PREDLAGA NAJVEČ DVA KANDIDATA!
(v izjemnih okoliščinah to ne velja za AGRFT)

Območne izpostave JSKD, Zveze kulturnih društev in ljubiteljska gledališča naj svoje predloge za nagrado pošljejo na Javni sklad RS za kulturne dejavnosti do 25.oktobra 2014,
ostali predlagatelji pa naj pisne obrazložitve s predlogi pošljejo na sedež Sklada Staneta Severja:
JSKD OI Škofja Loka – Sklad Staneta Severja
Grajska pot 13, 4220 ŠKOFJA LOKA – do 25. oktobra 2014.

Tajnik Sklada S. Severja: Predsednik Sklada S. Severja
Marko Črtalič Aleš Jan