Razpis za igralska priznanja ZDUS za leto 2013 in odličje Marija Vera

Na podlagi Pravilnika o igralskem Priznanju Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) za umetniške dosežke za leto 2013 ter Pravilnika o Odličju »Marija Vera«, igralskem priznanju ZDUS za življenjsko delo in v skladu z 20. členom tega Pravilnika z dne 18. 3. 2011 v imenu predsedstva ZDUS objavljam: RAZPIS za zbiranje predlogov za Priznanja ZDUS za umetniške (igralske) dosežke za leto 2013 in za zbiranje predlogov za odličje »Marija Vera«, igralskega priznanja ZDUS za življenjsko delo.

Besedilo razpisa za igralska priznanja ZDUS