RAZPIS ZA NAGRADE SKLADA STANETA SEVERJA

Upravni odbor Sklada Staneta Severja na podlagi veljavnega pravilnika razpisuje

NAGRADE SKLADA STANETA SEVERJA,

in sicer:

– DVE NAGRADI ZA IGRALSKE STVARITVE V SLOVENSKIH POKLICNIH GLEDALIŠČIH,

– ENO NAGRADO ZA IGRALSKO STVARITEV ŠTUDENTA DRAMSKE IGRE

– IN ENO NAGRADO ZA IGRALSKO STVARITEV V SLOVENSKEM LJUBITELJSKEM GLEDALIŠČU.

V poštev pridejo igralske stvaritve odigrane v premiernih uprizoritvah v času od 30. septembra 2017 do 30. septembra 2019.

Kandidate za nagrade predlagajo z ustrezno pisno obrazložitvijo slovenska poklicna gledališča, profesionalna – izven institucionalna gledališča in profesionalne gledališke skupine,

Združenje dramskih umetnikov Slovenije, odbori Združenja v posameznih gledališčih ter AGRFT v Ljubljani, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in posamezniki.

Vsak lahko predlaga največ dva kandidata.

Vsak nagrajenec lahko dobi v isti kategoriji nagrado samo enkrat.

V izjemnih okoliščinah je za študente AGRFT lahko podeljena skupinska nagrada.

Območne izpostave JSKD, Zveze kulturnih društev in ljubiteljska gledališča naj svoje pisne predloge za nagrado z obrazložitvijo pošljejo do 18. oktobra 2019 na Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Ostali predlagatelji pa naj svoje pisne predloge za nagrado z obrazložitvijo pošljejo do 18. oktobra 2019 na sedež Sklada Staneta Severja: JSKD Škofja Loka – Sklad Staneta Severja, Mestni trg 26, 4220 Škofja Loka.

Tajnik Sklada S. Severja:                                          Predsednik Sklada S. Severja:

Aldo Komar                                                                          Miha Ješe