Razpis za priznanja ZDUS za leto 2015!

1.

Na podlagi Pravilnika o igralskem Priznanju Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) za umetniške dosežke ter Pravilnika o Odličju »Marija Vera«, igralskem priznanju ZDUS za življenjsko delo in v skladu z 20. členom tega Pravilnika z dne 18. 3. 2011 v imenu predsedstva ZDUS objavljam:

RAZPIS

za zbiranje predlogov za Priznanja ZDUS za umetniške (igralske) dosežke za leto 2015 in za zbiranje predlogov za odličje »Marija Vera«, igralskega priznanja ZDUS za življenjsko delo.

Priznanja ZDUS za igralske dosežke lahko prejme le član/ca ZDUS in se podeljujejo ne glede na velikost vloge, vendar s posebnim poudarkom na oblikovanju vidnih igralski dosežkov. Odličje »Marija Vera«, igralsko priznanje za življenjsko delo lahko prejme član/članica ZDUS, ki je nastopal/a vsaj 25 (petindvajset) let. Predlogi za priznanje »Odličje Marija Vera« ostanejo v veljavi šest let in se priključijo vsakokratnim novim predlogom, kar pomeni, da jih komisija obravnava enakovredno skupaj z na novo prispelimi predlogi.

Priznanja ZDUS za igralske dosežke se podeljujejo za čas od 1. januarja do 31. decembra 2015. Vsak predlagatelj lahko komisiji za priznanja najkasneje do 20. januarja 2015 (velja poštni žig) s priporočeno pošto pošlje največ en predlog za življenjsko delo in največ po dva predloga za umetniške dosežke v letu 2015. Vsi predlogi morajo vsebovati obrazložitev. Za letna igralska priznanja, če je le mogoče, naj bo priložen posnetek predstave (kopija) v kateri nastopa predlagan igralec/igralka.

Predloge pošljite le priporočeno na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti jasno viden napis »Ne odpiraj – IP«.

Kandidate za priznanja ZDUS in odličje »Marija Vera« predlagajo enote ZDUS oz. posamezni člani/članice ZDUS.

Po navedenem roku poslani predlogi se ne bodo upoštevali. Komisija bo izločila tudi predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve.

2.

Na podlagi Pravilnika o gledališkem priznanju »Veliki bršljanov venec« in »Bršljanov venec« za umetniške dosežke na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, celotne likovne podobe lutkovne predstave, oblikovanja lutk, scenske glasbe v skladu z 20. členom tega Pravilnika sprejetega 18. marca 2011 objavljamo:

RAZPIS

1. za zbiranje predlogov za priznanje »VELIKI BRŠLJANOV VENEC« – priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju ZDUS) za umetniške dosežke na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, celotne likovne podobe lutkovne predstave, oblikovanja lutk, scenske glasbe za življenjsko delo.

2. za zbiranje predlogov za priznanje »BRŠLJANOV VENEC« – priznanje ZDUS za umetniške dosežke na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, celotne likovne podobe lutkovne predstave, oblikovanja lutk, scenske glasbe za leto 2015.
Priznanje »veliki bršljanov venec« za življenjsko delo je stalno in se podeljujejo vsako leto za enega od neigralskih gledaliških poklicev, ki jih opravljajo članice in člani ZDUS. Priznanje ZDUS za življenjsko delo lahko prejme član/članica, ki na področju gledališke umetnosti deluje več kot 25 let.
Priznanje »bršljanov venec« je stalno in se podeljujejo vsako leto za enega od neigralskih gledaliških poklicev, ki jih opravljajo članice in člani ZDUS in so bili doseženi od 1. januarja do 31. decembra 2015.
Prejemniki priznanja ZDUS so lahko samo člani ZDUS. Kandidate za priznanje predlagajo enote ZDUS ali posamezni člani ZDUS.
Vsak predlagatelj lahko pošlje največ en predlog za umetniški dosežek/e v preteklem letu in en predlog za življenjsko delo z obrazložitvijo. Predloge pošljite do 20. januarja 2015 le s priporočeno pošto na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti jasno viden napis »Ne odpiraj – BV« Po navedenem roku poslani predlogi se ne bodo upoštevali. Komisija bo izločila tudi vse predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve.

Ljubljana, 18. december 2015 ​​ Branko Šturbej, l.r.

Foto source