Razpis za Severjeve nagrade 2017!

Upravni odbor Sklada Staneta Severja razpisuje na podlagi veljavnega pravilnika

NAGRADE SKLADA STANETA SEVERJA,

in sicer:

 – DVE NAGRADI ZA IGRALSKE STVARITVE V SLOVENSKIH POKLICNIH GLEDALIŠČIH  (SLOVENSKIH POKLICNIH DRAMSKIH IGRALCEV),

 – ENO NAGRADO ZA IGRALSKO STVARITEV ŠTUDENTA DRAMSKE IGRE  ,

 – IN ENO NAGRADO ZA IGRALSKO STVARITEV V SLOVENSKEM LJUBITELJSKEM GLEDALIŠČU.

 V poštev pridejo igralske stvaritve odigrane v premiernih uprizoritvah v času od 30. septembra 2016 do 30. septembra 2017.

Kandidate za nagrade predlagajo z ustrezno pisno obrazložitvijo slovenska poklicna gledališča, profesionalna-izveninstitucionalna gledališča in profesionalne gledališke skupine, Združenje dramskih umetnikov Slovenije, odbori Združenja v posameznih gledališčih ter AGRFT v Ljubljani, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in posamezniki.

 

VSAK LAHKO PREDLAGA NAJVEČ DVA KANDIDATA!

(v izjemnih okoliščinah to ne velja za AGRFT)

 

Območne izpostave JSKD, Zveze kulturnih društev in ljubiteljska gledališča naj svoje predloge za nagrado pošljejo na Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana –  do 07.novembra 2017,

 ostali predlagatelji pa naj pisne obrazložitve s predlogi pošljejo na sedež Sklada Staneta Severja:

JSKD OI Škofja Loka – Sklad Staneta Severja

Mestni trg 26, 4220 ŠKOFJA LOKA – do 25. oktobra  2017.

 

 

Tajnik Sklada S. Severja:                             Predsednik Sklada S. Severja

Marko Črtalič                                              Aleš Jan

 

SSS – razpis

foto source:  _____