Razpisa za nagrade ZDUS!

Na podlagi pravilnika o igralski nagradi Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Duša Počkaj« za dveletno obdobje ter pravilnika o igralski nagradi Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Marija Vera« za življenjsko delo objavljamo:

 

Razpis za nagrado ZDUS “Marija Vera” in “Duša Počkaj”

RAZPIS

za zbiranje predlogov za igralsko nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Duša Počkaj« za dveletno obdobje in za zbiranje predlogov za igralsko nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Marija Vera« za življenjsko delo

Nagrado ZDUS »Duša Počkaj« lahko prejme le član/ca ZDUS in se podeljuje ne glede na velikost vloge, vendar s posebnim poudarkom na oblikovanju vidnih igralski dosežkov. Nagrado ZDUS »Marija Vera« lahko prejme le član/članica ZDUS, ki je nastopal/a vsaj 25 (petindvajset) let.

Nagrada ZDUS »Duša Počkaj« se podeljuje za igralske umetniške dosežke, uprizorjene od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020.  Nagrada ZDUS »Marija Vera« se podeljuje za življenjsko delo.

Vsak predlagatelj, član ZDUS-a, lahko komisiji za priznanja do petka, 22. januarja 2021 po elektronski pošti ali izjemoma s priporočeno pošiljko pošlje največ en predlog za življenjsko delo in največ po dva predloga za umetniške dosežke v dveletnem obdobju z obrazložitvijo in obvezno s posnetkom predstav. Sprejemamo le povezave do posnetka ali izjemoma posnetke predstav na USB ključku. Društvo ZDUS ne sprejema posnetkov, ki jih je treba prevzeti/prenesti s spletnih platform. Posnetkov in dokumentov društvo ne vrača. Na poštni ovojnici ali v zadevi e-poštnega sporočila mora biti jasno izpisano »igralske nagrade ZDUS«. Predlogi, poslani po navedenem roku, ne bodo upoštevani. Predlog pošljite na e-naslov nagrade@zdus.si.

Na navedeni e-naslov lahko pošljete tudi povezavo za dostop do spletne strani za ogled videoposnetkov.

Društvo ZDUS se zavezuje k spoštovanju avtorskih pravic in ne bo posredovalo nobenih informacij oziroma posnetkov nepooblaščenim osebam ali jih javno objavilo.

Predloge, poslane priporočeno po pošti, pošljite na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana.

 Kandidate za nagrade predlagajo enote ZDUS oziroma posamezni člani/ice ZDUS. Po navedenem roku poslani predlogi se ne bodo upoštevali. Komisija bo izločila tudi predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve in zahtevanih prilog.

 

Z oddajo predloga na ta razpis predlagatelj sprejema razpisne pogoje.

 

 

Ljubljana, 23. 12. 2020                                                           Alen Jelen, tajnik  

—————————————————————————————————

 

Razpis za nagrado ZDUS “Polde Bibič” in “Marko Slodnjak”

Na podlagi pravilnika o nagradi Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Polde Bibič« za življenjsko delo za umetniške dosežke na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd. in na podlagi pravilnika o nagradi Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Marko Slodnjak« za dveletno obdobjeza umetniške dosežke v obdobju dveh let na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd. in v skladu z 19. členom tega pravilnika objavljam

RAZPIS

  1. za zbiranje predlogov za nagrado ZDUS »Polde Bibič«
  2. za zbiranje predlogov za nagrado ZDUS »Marko Slodnjak«

Nagrado ZDUS »Polde Bibič« za življenjsko delo lahko prejme član/članica, ki na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd. deluje več kot 25 let.

 

Nagrado ZDUS »Marko Slodnjak« lahko prejme član/ica za umetniške stvaritve na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd., ki so bile dosežene od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020.

Vsak predlagatelj lahko IO ZDUS najkasneje do petka, 22. januarja 2021po elektronski pošti ali izjemoma priporočeno po redni pošti pošlje največ en predlog za življenjsko delo ter največ dva predloga za umetniške dosežke v dveletnem obdobju z obrazložitvijo in obvezno s posnetki predstav ali drugimi prilogami. Sprejemamo le povezave do posnetka ali izjemoma posnetke predstav na USB ključku. Društvo ZDUS ne sprejema posnetkov, ki jih je treba prevzeti/prenesti s spletnih platform. Posnetkov in dokumentov društvo ne vrača. Na poštni ovojnici ali v zadevi e-poštnega sporočila mora biti jasno izpisano »neigralske nagrade ZDUS«. Predlogi, poslani po navedenem roku, ne bodo upoštevani. Predlog s povezavo do posnetka predstave, performansa idr. pošljite na e-naslov nagrade@zdus.si. Na ta e-naslov lahko pošljete tudi povezavo za dostop do spletne strani za ogled videoposnetkov.

Društvo ZDUS se zavezuje k spoštovanju avtorskih pravic in ne bo posredovalo nobenih informacij oziroma posnetkov nepooblaščenim osebam ali jih javno objavilo.

Predloge, poslane priporočeno po pošti, pošljite na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana.

Kandidate za nagrade predlagajo enote ZDUS oziroma posamezni člani/ice ZDUS. Po navedenem roku poslani predlogi se ne bodo upoštevali. Komisija bo izločila tudi predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve.

Z oddajo predloga na ta razpis predlagatelj sprejema razpisne pogoje.

 

Ljubljana, 23. 12. 2020                                                             Alen Jelen, tajnik