Razpis za nagrade ZDUS!

Na podlagi pravilnika o igralski nagradi Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Duša Počkaj« za dveletno obdobjeter pravilnika o igralski nagradi Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Marija Vera« za življenjsko delo in po pooblastilu predsednika Društva ZDUS objavljam

RAZPIS

za zbiranje predlogov za igralsko nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Duša Počkaj« za dveletno obdobje in za zbiranje predlogov za igralsko nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Marija Vera« za življenjsko delo

Nagrado ZDUS »Duša Počkaj« lahko prejme le član/ica ZDUS in se podeljuje ne glede na velikost vloge, vendar s posebnim poudarkom na oblikovanju vidnih igralskih dosežkov. Nagrado ZDUS »Marija Vera« lahko prejme le član/ica ZDUS, ki je nastopal/a vsaj 25 (petindvajset) let. 

Nagrada ZDUS »Duša Počkaj« se podeljuje za igralske umetniške dosežke, uprizorjene od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2021.  Nagrada ZDUS »Marija Vera« se podeljuje za življenjsko delo.

Vsak predlagatelj, član ZDUS-a, lahko komisiji za priznanja do torka18. januarja 2022 po elektronski pošti pošlje največ en predlog za življenjsko delo in največ po dva predloga za umetniške dosežke v dveletnem obdobju z obrazložitvijo in obvezno s posnetkom predstave. Sprejemamo le povezave do posnetka ali izjemoma posnetke predstav na USB ključku. Društvo ZDUS ne sprejema posnetkov, ki jih je treba prevzeti/prenesti s spletnih platform. Posnetkov in dokumentov društvo ne vrača. V zadevi e-poštnega sporočila mora biti izpisano »igralske nagrade«. Predlogi, poslani po navedenem roku, ne bodo upoštevani. 

Predlog pošljite na e-naslov nagrade@zdus.si

Na navedeni e-naslov pošljete tudi povezavo za dostop do spletne strani za ogled videoposnetkov (npr. uporabniško ime/geslo). Društvo ZDUS se zavezuje k spoštovanju avtorskih pravic in ne bo posredovalo nobenih informacij oziroma posnetkov ali povezav nepooblaščenim osebam ali jih javno objavilo.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo enote ZDUS oziroma posamezni člani/ice ZDUS. Po navedenem roku poslani predlogi se ne bodo upoštevali. Komisija bo izločila tudi predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve in zahtevanih prilog.

Z oddajo predloga na ta razpis predlagatelj sprejema razpisne pogoje objavljene na spletni strani www.zdus.si.

Ljubljana, 18. december 2021                                                  Alen Jelen, tajnik  

  ____________________________

Na podlagi pravilnika o nagradi Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Polde Bibič« za življenjsko delo za umetniške dosežke na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva,lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd. in na podlagi pravilnika o nagradi Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Marko Slodnjak« za dveletno obdobje za umetniške dosežke na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva,lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd. in v skladu z 19. členom tega pravilnika ter po pooblastilu predsednika Društva ZDUS objavljam

RAZPIS

1. za zbiranje predlogov za nagrado ZDUS »Polde Bibič«

2. za zbiranje predlogov za nagrado ZDUS »Marko Slodnjak«

Nagrado ZDUS »Polde Bibič« za življenjsko delo lahko prejme član/ica, ki na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd. deluje več kot 25 (petindvajset) let.

Nagrado ZDUS »Marko Slodnjak« lahko prejme član/ica za umetniške stvaritve na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd., ki so bile dosežene od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2021. 

Vsak predlagatelj lahko IO ZDUS najkasneje do torka18. januarja 2022 po elektronski pošti pošlje največ en predlog za življenjsko delo ter največ dva predloga za umetniške dosežke v dveletnem obdobju z obrazložitvijo in obvezno s posnetki predstav ali drugimi prilogami, ki se nanašajo na predlog in umetniško delo. Sprejemamo le povezave do posnetka ali izjemoma posnetke predstav in drugih gradiv (skice, besedila idr.) na USB ključku. Društvo ZDUS ne sprejema posnetkov, ki jih je treba prevzeti/prenesti s spletnih platform. Posnetkov in dokumentov društvo ne vrača. Na poštni ovojnici ali v zadevi e-poštnega sporočila mora biti izpisano »neigralskenagrade«. Predlogi, poslani po navedenem roku, ne bodo upoštevani. 

Predlog s povezavo do posnetka predstave, performansa idr. prilogami pošljite na e-naslov nagrade@zdus.si. Na ta e-naslov lahko pošljete tudi povezavo za dostop do spletne strani za ogled videoposnetkov in drugih gradiv (uporabniško ime/geslo). 

Društvo ZDUS se zavezuje k spoštovanju avtorskih pravic in ne bo posredovalo nobenih informacij oziroma posnetkov ali zaupanega gradiva nepooblaščenim osebam ali jih javno objavilo.

Kandidate za nagrade predlagajo enote ZDUS oziroma posamezni člani/ice ZDUS. Po navedenem roku poslani predlogi se ne bodo upoštevali. Komisija bo izločila tudi predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve. 

Z oddajo predloga na ta razpis predlagatelj sprejema razpisne pogoje objavljene na spletni strani www.zdus.si.

Ljubljana, 18.12.2021                                                                         Alen Jelen, tajnik