Sestanek skupine CSEE ( FIA) v Ljubljani!

 V Ljubljani se je (včeraj) zaključil prvi delovni sestanek projekta “Socialni dialog na spreminjajocem se trgu dela” skupine EUROFIA za srednjo in vzhodno Evropo, v kateri aktivno sodeluje tudi ZDUS. Gostili smo predstavnike Madžarske, Romunije, Latvije, Poljske, Hrvaške, Dearbhal Murhy namestnico glavnega sekretarja FIA in Camille Richard, vodjo projekta. Projekt bo trajal dve leti in obsega študijske obiske pri sorodnih sindikatih in organizacijah v tujini, kjer bomo spoznali njihove dobre prakse in pridobili znanja in orodja za uspešen socialni dialog doma. Stroške projekta pokriva Evropska unija.