Predstavnica enote ZDUS: Damjana Černe

Slovensko mladinsko gledališče

Predstavnica: Katarina STEGNAR

Slovensko mladinsko gledališče,
Vilharjeva 11, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 231 06 10,
E-pošta: info@mladinsko-gl.si
Splet: www.mladinsko.com