Predstavnica enote ZDUS: Maja Blagovič

Slovensko stalno gledališče Trst

Predstavnik: Tadej PIŠEK 

Slovensko stalno gledališče Trst- Teatro Stabile Sloveno
Ul. Petronio, 4
34141 TRST, Italija
E-pošta: organizacija@teaterssg.it
Splet: www.teaterssg.com/sl