Predstavnica enote ZDUS: Eva Kraš

SNG Drama Maribor

Predstavnica: Mateja PUCKO

SNG Drama Maribor
Slovenska 27, Maribor 2000,
Tel: +386 (0)2 250 6112
E-pošta: drama@sng-mb.si
Splet: www.sng-mb.si