Predstavnik enote ZDUS: Blaž Valič

SNG Nova Gorica

Predstavnik: Andrej ZALESJAK

SNG Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica
Tel: +386 (0) 5 335 22 00,
E-pošta: info@sng-ng.si
Splet : www.sng-ng.si