Srečno 2019!

Koledar zaznamuje čas, ne zmore pa ga ustaviti.  
Niti hipa ne more upočasniti niti zgostiti.  
Gledališče pa lahko čas ustvari!   
Mi, naivni in drzni sanjači, ustvarjamo trenutke na odru. 
Nanje stavimo vse svoje bogastvo in v njih zares živimo. 

V teh trenutkih je sreča! 

Naj bo v novem letu pravično razdeljena med vse gledališke ustvarjalce: samozaposlene, zaposlene in upokojene!

Lepo bi bilo, če bi gledališča obeleževala prve predstave mladih samozaposlenih, nove stvaritve upokojencev in še zlasti jubileje posameznikov. Tovrstna pozornost bi bila posebna zahvala za njihovo desetletno ali več kot desetletno delo.

Ansamblom in skupinam želimo obilo ustvarjalnosti, medsebojnega navdiha in spoštovanja.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste v preteklem letu pomagali pri delovanju Sklada Jerneja Šugmana, ki bo z vašo pomočjo živel tudi v bodoče.

V preteklem letu smo s skupnimi močmi zmogli marsikaj:

8. februarja smo na Prešernovem trgu v Ljubljani, v Mariboru in v Novi Gorici izvedli recital Franceta Prešerna in Ivana Cankarja. S tem smo obeležili Cankarjevo leto in preko njegovih kritičnih spisov opozorili na današnje stanje v kulturi. Vseh treh recitalov se je udeležilo več kot 50 nastopajočih članov in članic ZDUS-a ter študentje AGRFT. Zahvaljujemo se vsem nastopajočim, Mestni občini Ljubljana, Maribor in Nova Gorica, RTV Slovenija in TV Ljubljanski kabel.

Ustanovili smo Sklad Jerneja Šugmana in pridobili podpornike, člane in donatorje. Ustanovili smo petčlansko komisijo Sklada Jerneja Šugmana, pravno uredili statut Skladain komisije ter opravili javni razpis. Podelili smo 3 štipendije Sklada Jerneja Šugmana za leto 2019/2020.

Povezali smo se s sindikati in organizacijami, da bi v skupnem boju zmanjšali prekarne zaposlitve in izboljšali pogoje dela in socialno varnost samozaposlenih ter zaposlenih. Trajno sodelujemo s sindikatom SVIZ, GLOSA, Sindikatom prekarcev, z Asociacijo in mednarodno zvezo FIA. Predstavniki ZDUS-a so se udeležili dveh rednih sestankov EUROFIA (5.‒7. junij, Bruselj; 6.‒8. november, Rotterdam). Naši predstavniki so bili na 3 sestankih Evropske komisije v Bruslju/SSDC LP (Sektorski odbor za socialni dialog – uprizarjanje v živo). Predstavnik ZDUS-a se je udeležil delavnice FIA – Organiziranje in predstavljanje delavcev, zaposlenih v atipičnih delovnih razmerjih (29.–30. november, Rotterdam).

Ob mednarodnem dnevu gledališča smo podelili 4 nagrade ZDUS-a. V sodelovanju s SLOGI smo organizirali in vodili razgovore z nagrajenci.

Proslavili smo 100. obletnico od zametka Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Slavnostni govorci so bili bivši predsedniki in predsednici ZDUS-a ter sedanja predsednica. Nastopilo je 12 igralcev in igralk iz vseh slovenskih gledališč in samozaposleni. Dogodek smo pripravili v sodelovanju z MOL in s 3. programom Radia Slovenija – programom ARS.

Podelili smo prvo nagrado Zlati glas za vrhunske dosežke na področju sinhronizacij risank.

Organizirali smo javno okroglo mizo z naslovom Kje smo, kam gremo ali vpliv sprememb kulturnega modela na uprizoritvene dejavnosti na Festivalu Borštnikovo srečanje v Mariboru.

Uredili smo grob Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Načrtujemo tudi temeljito obnovo.

V sodelovanju s Slovenskim centrom ITI smo v ljubljanski Drami prvič izvedli dvodnevno delavnico (Masterclass) za igralke in igralce pod vodstvom mentorja Apostolosa Apostolidesa iz Cipra. Na delavnici je sodelovalo 18 igralcev in študentov. Njihovi odzivi so bili izredno pozitivni.

Izdelali smo elaborat o skrbi za zdravje in se povezali s strokovnjaki na tem področju.

Izdelali smo anketo, ki raziskuje pogoje dela, standarde in normative zaposlenih igralcev ter igralk.

Povezali smo se z Društvom slovenskih pisateljev, s katerim skupaj snujemo javne prireditve. Sodelujemo s SLOGI, DSKT, DSR, DSFU, MOL, FBS in z gledališči.

Preimenovali smo nagrade ZDUS-a, uredili statut in objavili javni razpis.

Obogatili smo spletno stran, na kateri objavljamo dejavnosti, javna pisma, čestitke in zapise v spomin umrlim članom in članicam. Redno pošiljamo čestitke z dobrimi željami ob premierah in nagradah.

Ustanovili smo skupino za napredek slovenske dramatike, njeno promocijo, razvoj in prevajanje.

Dejavno sodelujemo pri promociji dramskih umetnikov in obravnavanju strokovnih vprašanj s področja uprizoritvenih umetnosti.

Delegiramo naše člane v komisije in strokovne svete gledališč. Smo med ustanovitelji Sklada Staneta Severja, delegiramo 3 člane komisije za Severjeve nagrade. Delegiramo člane v komisije za Prešernove nagrade itd.

V letu 2018 je v ZDUS pristopilo 22 novih članov.

Pripravljamo nov članski imenik za lažjo organizacijo dela v društvu in za sodelovanje med člani.

Želimo si vaših predlogov in mnenj. Pišete lahko na info@zdus.si.

Srečno v letu 2019, naj gledališče ustvarja boljši čas!